Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Laboratoriovälineitä ja jonkun käsi työskentelemässä niillä.

SIB Labs Kemiallinen analysointi

Kemiallinen analysointi, näyteputken siirto analysaattoriin.

Kemiallisen analysoinnin palvelut

SIB Labs, Fourier transform infrapunamikroskooppi (FTIR)

Kuvantava FTIR Agilent Cary 670 spektrometri ja 620 mikroskooppi 

Soveltuu erittäin hyvin mm. biologisten näytteiden kuvantamiseen sekä materiaali- ja mikromuovitutkimukseen.

 • Spektrometri: Mid-IR – ja Near-IR –lähteet, Near-IR probe, DTGS-detektori (spektrialue noin 18 000 – 350 cm-1) 
 • Ilmapatjalla liikkuva interferometri – nopea ja tehokas spektrometri 
 • Mikroskooppi: Mid-IR, MCT-detektori pistemittauksiin (spektrialue 12 000 – 450 cm-1) ja 128x128 FPA-detektori kuvantamiseen (3850 – 750 cm-1) 
 • FPA mittaa 16 384 spektriä kerralla – kuvantaminen todella nopeaa 
 • Objektiivit: 4x visuaaliseen tarkasteluun, 15x/0.62 NA visuaaliseen tarkasteluun ja IR-mittauksiin 
 • Slide-on micro ATR – käytännölliset ATR-mittaukset myös mikroskoopilla 
 • Pikseliresoluutio 5,5x5,5 μm, high magnification –tilassa 1,1x1,1 μm (15x objektiivilla) 

 

SIB Labs, FTIR Thermo Nicolet

FTIR-spektrometri Thermo Nicolet iS50 

Perinteinen läpäisymittaus kalvojen, nesteiden, jauheiden tai kaasujen mittaamiseen. Timantti-ATR nesteiden, jauheiden ja kiinteiden aineiden mittaamiseen.

 • Mid-IR: mittausalue 4000 – 400 cm-1 
 • DLaTGS- ja MCT-detektorit 
 • Multi-sampler jopa 96 näytteen automaattiseen mittaamiseen 
 • Grazing angle 

 

SIB Labs, Raman-mikroskoopin näyte

Dispersiivinen Raman-mikroskooppi Thermo DXR2xi

Soveltuu monenlaisten orgaanisten, epäorgaanisten ja biologisten näytteiden tutkimiseen. Näyte voi olla nestemäinen tai kiinteä.

 • Kaksi laserin aallonpituutta 532 ja 785 nm 
 • Laserin polarisaattori 
 • Objektiivit 10x, 20x, 50x, 100x sekä 60x vesi-immersio 
 • EMCCD (Electron Multiplying) -detektori 
 • Live spectrum –tila: nopea ja helppo mittausparametrien säätö 
 • Nopeat kuvantavat mittaukset, maksimiresoluutio noin 1 μm 
 • Konfokaalinen (syvyyssuuntainen) profilointi 
 • Datan käsittely OMNIC'lla tai MATLAB'lla 
 • Laajat Raman-spektrikirjastot

 

SIB Labs UV-VIS PerkinElmer 25

UV-VIS spektrofotometri Perkin Elmer Lambda 25 soveltuu erityisesti konjugoituneita kaksoissidoksia tai siirtymämetalleja sisältävien värillisten aineiden tunnistamiseen ja pitoisuuksien määrittämiseen.

 • Mittaa ultravioletti- ja näkyvän valon alueen säteilyn absorptiota 
 • Näytteiden oltava liuenneessa tai kaasumaisessa muodossa 
SIB Labs, biojalostuksen pyrolyysinesteitä

HPCCC (High Performance Counter Current Chromatography)  

Vastavirta-kromatografia on nestekromatografiaa, jossa käytetään kahta toisiinsa liukenematonta nestettä ilman kiinteää kolonnia. Nesteistä toinen toimii liikkuvana faasina ja toinen stationäärifaasina, jota pidetään paikallaan keskipakoisvoiman avulla.

 

SIB Labs kemiallinen analyysi, 2D-kaasukromatografi-massaspektrometri

2D-GC-MS (2-Dimensional Gas Chromatography Mass Spectrometry)  

2D-GC-MS -analytiikalla tunnistetaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Haihtuvia yhdisteitä voidaan tunnistaa kaasumaisista, nestemäisistä tai kiinteistä näytteistä perinteistä GC-MS:aa tarkemmalla erottelulla ja alhaisemmista pitoisuuksista.

 

SIB Labs biojalostus, mikro-kaasukromatografialaite

Micro-GC (Micro Gas Chromatography)  

Micro-GC -laitteella voidaan analysoida ilma- ja prosessikaasunäytteistä peruskaasuja (vety, typpi, happi, rikkivety, hiilidioksidi ja hiilimonoksidi, helium ja neon), sekä hiilivetyjä (C1-C7).

Lisätietoja