Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleisen teologian aineopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Itsenäinen opiskelu, Monimuoto
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Teologian opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. Opiskelun tukena toimii eLearn-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Opintojaksojen suoritustapoja ovat joko oppimistehtävät, verkkotentit, sähköiset exam-tentit tai luennot tehtävineen ja kuulusteluineen. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opintoihin liittyvä kirjallisuus tulee hankkia itse. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

2400BP56 EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4op

2400BP58 EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1op

2400BV36 EKS perusopintoja: Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2op
2400BP64 KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3op

2400BP66 KH peruopintoja: Kristinuskon historia myöhäiskeskisajalta nykypäivään 4op

2400BP72 STperusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3op

2400BP74 ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2op

2400BP76 ST perusopintoja: Ekumeniikka ja uskontodialogi 2op

2400BP82 KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3op

2400BP84 KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4op

2400BP90 UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3op

2400BP92 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot 4op

Ohjeet: Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).  


Teologian opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. Opiskelun tukena toimii eLearn-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Opintojaksojen suoritustapoja ovat joko oppimistehtävät, verkkotentit, sähköiset exam-tentit tai luennot tehtävineen ja kuulusteluineen. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opintoihin liittyvä kirjallisuus tulee hankkia itse. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Ohjeet: Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).  

Vuoden 2023 alusta ilmoittautuminen tapahtuu uudessa Opintopolussa. Opintojaksot lisätään sinne syksyn aikana.

Teologian sivuaineopinnot rakentavat pohjaa teologian opinnoille ja tutkimukselle perehdyttämällä opiskelijan teologiaan tieteenä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää, miten uskontoa, etenkin kristinuskoa, tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
- osaa kuvata teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
- osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan kontekstissa
- on saanut valmiudet jatkaa opintojen seuraaville tasoille

Geneeriset taidot: Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen; Kriittinen ajattelu; Vuorovaikutus ja viestintä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on hyvä sivuaine moneen tutkintoon ja opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot (60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Kellonajasta riippumaton

Syyslukukaudella alkavaan opetukseen ilmoittautuminen alkaa 8.8.2023 klo 9.00. Tämän jälkeen opintoihin voi ilmoittautua 26.6.2024 saakka.

Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2024 saakka.

Joitakin opintojaksoja voi suorittaa myös osallistumalla luennoille ja luentotentteihin Joensuun kampuksella.1 vuosi
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäiselle opintojaksolle!