Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot, lv. 2023-2024, verkko-opinnot (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin! Yhteiskuntapolitiikkaa opiskelet joustavasti verkossa oman aikataulun mukaan, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Yhteiskuntapolitiikan opinnot sopivat niille, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen muutos ja sen hallinta kaikilla elämän tasoilla: niin maailmanpolitiikassa kuin arkielämässä ja kaikkialla siinä välissä. Yhteiskuntapolitiikassa haetaan käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt ja miten niitä voi muuttaa. Millaisia erilaisia aatteita, ideoita ja oppeja on sille, miten hyvinvointia parhaiten edistetään? Keille kaikille hyvinvointi kuuluu? Keitä tipahtaa tahallisesti ja tahattomasti ulos? Millainen on ideaali kansalainen ja millaiset keskustelut siihen ovat johtaneet? Kuuluuko sosiaaliturva ja hyvinvointi ansaita ja miten? Yhteiskuntapolitiikka-oppiaineesta saa tietoa ja ymmärrystä globalisoitumisesta ja sen erilaisista paikallisista ilmenemismuodoista. Kuinka globaaleja uhkia – esimerkiksi ympäristökysymystä tai työmarkkinoita - voidaan säädellä? Keskeinen yhteiskuntapolitiikan osa on arkisen selviytymisen tutkiminen ja sen analyysi, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Pohjoismainen hyvinvointimalli on vielä hallitseva, mutta siihen tulee jatkuvasti uusia elementtejä ja sitä haastetaan. Mikä ero on resursseilla ja oikeuksilla? Onko tasa-arvo tavoiteltavaa ja jos, millainen tasa-arvo? Kuinka ihmiset "tekevät" yhteiskuntapolitiikkaa joka päivä yhdessä ja erikseen, erilaisissa ryhmissä, yhdistyksissä ja instituutioissa? Mitä on ylirajainen yhteiskuntapolitiikka? Miten globalisoituminen, liikkuvuus ja ylirajainen elämäntapa haastavat kansallisvaltion ja sen yhteiskuntapolitiikan?

Yhteiskuntapoliittista lähestymistapaa voi soveltaa miltei mihin tahansa ilmiöön lähtien ilmastonmuutoksesta päätyen sisustusblogeihin. Siinä tarkastellaan, mitä nuo ilmiöt tarkoittavat, miten ne tuntuvat ja kuinka ne koetaan, miten niihin voi puuttua ja kuinka niitä on mahdollista muuttaa. Yhteiskuntapolitiikka tarjoaa käsitteellisiä keinoja ymmärtää maailmaa sekä laajan valikoiman erilaisia menetelmiä saada tarvittavaa tietoa ja muokata se analyysiksi.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa yhteiskuntapolitiikasta perusopinnot 25 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa yhteiskuntapolitiikan opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Perusopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Tästä linkistä voit katsoa infotallenteen, jossa kerrotaan yhteiskuntapolitiikan opiskelusta Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Hoivan käytännöt 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaaliturvapolitiikka 5 op, kevät 2024

Tasa-arvopolitiikka 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Työpolitiikka 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Klikkaamalla opintojakson nimeä, pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus
Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa verkko-opintoina (erityyppiset ja -laajuiset oppimistehtävät ja verkkotentit). Opintojaksolla Sosiaaliturvapolitiikka opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan osallistua myös luento-opetukseen Joensuun kampuksella. Opintojaksot Yhteiskuntapolitiikan perusteet, Hoivan käytännöt, Tasa-arvopolitiikka ja Työpolitiikka ovat suoritettavissa sekä syys- että kevätlukukaudella oman aikataulun mukaisesti. Opintojakson Sosiaaliturvapolitiikka voi suorittaa kevätlukukaudella. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuhan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusteet -opintojaksosta.

Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti.

Opinnot eivät sisällä pakollista lähiopetusta ja kokonaisuus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.