Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, lv. 2023-2024, verkko-opinnot

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opinnot on suoritettavissa joustavasti itsenäisinä verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan. Huom! Ilmoittautuminen tapahtuu yksittäisille opintojaksoille.

Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ


Lisäksi valinnaisia opintoja 20 op:

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I

Opinnot on suoritettavissa joustavasti itsenäisinä verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan. Huom! Ilmoittautuminen tapahtuu yksittäisille opintojaksoille.


Tutustu myös Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen INFOTALLENTEESEEN (n. 35 min.), jossa käydään läpi opintoja ja niiden suorittamisesta.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Työ- ja organisaatiopsykologia on sivuaine Itä-Suomen yliopistossa. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opintoja Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti (eli yksittäisen opintojakson tietojen kautta).