Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, lv. 2023-2024, verkko-opinnot

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Liiketalous ja kansainvälisyys
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
45 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimuksen merkityksen ja roolin yhteiskunta- ja kauppatieteiden eri tieteenaloilla ja tutkimussuuntauksissa, osaa selittää, mitä mittaaminen ja mitta-asteikot ovat sekä tuntee tilastollisen päättelyn, hypoteesien asettelun ja testaamisen lähtökohdat ja merkityksen. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa lukea, arvioida ja tuottaa muuttujien ja niiden riippuvuuksien kuvailevaa analyysiä (graafinen esitys) sekä lukea SPSS-ohjelman tulostauluja sekä tuntee SPSS-ohjelman pääpiirteet. Opintojaksolla käsitellään mm. t-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, korrelaatiota, khiin neliön testiä sekä yhden selittäjän regressioanalyysiä.

Opintojaksolla käydään läpi mittaamisen, otannan, tilastollisen kuvailun, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteamisen sekä tilastollisen päättelyn perusteet menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Opetuksen pääpaino on peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Kurssilla esitellään tutkimusesimerkkejä SPSS:ää hyväksi käyttäen.

Suoritustapa:

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opintojakson moodle sisältää mm. kirjallista materiaalia, luentotallenteita sekä testaa osaamisesi osioita. Opintojakson arvostelu perustuu loppukuulusteluun, joka on moodletentti. Tenttiaika on 2 h ja tentti on mahdollista suorittaa tenttiajankohtana aikavälillä klo 14-20 Moodlessa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lv. 2023-2024:

Syksy 2023: ke 27.9. klo 14-20, ke 25.10. klo 14-20, ke 29.11. klo 14-20

Kevät 2024: ke 21.2. klo 14-20, ke 20.3. klo 14-20, ke 17.4. klo 14-20, ke 22.5.2024 klo 14-20

Kirjallisuus:
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 – 17 ja verkkokurssilla mainittu muu oheismateriaali.

Opettaja: Timo Tammi ja Antti-Jussi Kouvo

Arviointi: 0-5

Opintojakso on yksittäinen kauppatieteiden opintojakso sekä kuuluu myös Sosiaalityön aineopintokokonaisuuteen.

Katso myös ohjeita opiskeluun avoimessa yliopistossa.

Opiskelija
• tuntee tilastollisten menetelmien lähtökohdat ja menetelmien käyttötarkoituksen yhteiskunta- ja kauppatieteiden alojen tutkimuksessa
• osaa soveltaa perusmenetelmiä ja käyttää SPSS-ohjelmaa yksinkertaisten analyysien tekemiseen

Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kellonajasta riippumaton

Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti.

Verkkotentti.

Syksy 2023: ke 27.9. klo 14-20, ke 25.10. klo 14-20, ke 29.11. klo 14-20

Kevät 2024: ke 21.2. klo 14-20, ke 20.3. klo 14-20, ke 17.4. klo 14-20, ke 22.5. klo 14-20

Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje:

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.  

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti. 

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.  

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansioja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-05-02 23:45