Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2), monimuoto-opinnot, Joensuu, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Etäopetus, Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -opintokokonaisuudessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Opintokokonaisuus on suoritettavissa paikkakunnasta riippumatta etänä.

Avoimen yliopiston kautta S2-opintokokonaisuuden ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita, sekä esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.

Tämä on perusopintojen tasoinen erillinen sivuainetarjontaan kuuluva opintokokonaisuus.

HUOM. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tietoa löytyy myös Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta.

Kokonaisuuden menestyksekäs suorittaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa (EVK:n taitotaso B2-C1, jos äidinkieli ei ole suomi). Opintokokonaisuutta ei ole tarkoitettu suomen kielen kurssiksi. Mikäli olet kiinnostunut suomen kielen alkeiden opiskelusta, on Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnassa suomen kielen opintojaksoja, joista voit lukea lisää sivuiltamme. Opintojaksot on suunnattu tilapäisen suojelun statuksen omaaville henkilöille.

Jos äidinkielesi on muu, kuin suomi ja hallitset jo hyvin suomen kielen perusteet, niin suosittelemme opintokokonaisuutta Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille (25 op). Opinnot edellyttävät kykyä seurata suomenkielistä opetusta vaivatta. Opintojen avulla taidot syvenevät niin, että opiskelija pystyy käyttämään suomea työelämässä.

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Kokonaisuus on suoritettavissa etäopiskeluna.

S2-opintokokonaisuus 30 op koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

2121516 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op: Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa

2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op Jatkuvan oppimisen sivuilla (oppimistehtävät)/ Jatkuvan oppimisen sivuilla (Exam-tentti) / Opintopolussa

2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa

Valitse kaksi seuraavista:

2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa

2121509 Harjoittelu 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa

2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa

Tutustu S2-opintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen. Opintokokonaisuuden suorittamisen voi aloittaa koska tahansa lukuvuoden aikana.

Suoritustavat: Opetus on integroitu yliopiston perusopetukseen ja aikataulutetut opintojaksot sisältävät vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm. verkkokursseja, Moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai sähköisinä Exam-tentteinä.

Syksyn S2-opintoinfo järjestetään ti 29.8.23 klo 16:30-18 Teamsissa. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista. Liity tapaamiseen tästä linkistä. Tervetuloa mukaan!

Huom.! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
  • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
  • tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
  • on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Avoimen yliopiston kautta opintoihin osallistuvien ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita sekä esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.

HUOM. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tietoa löytyy myös Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta.

Itä-Suomen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille S2-opinnot ovat vapaa sivuaine (1.1.2021 lähtien) - tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksoille suoraan Peppi-opintotietojärjestelmässä.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.  

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7. 

Kirjallisuuden hankinta / lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Päiväopetus
Kellonajasta riippumaton

Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena tai itsenäisinä suoritustapoina, ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Lähiopetus toteutuu Joensuussa.

Löydät Pepin opinto-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15 € / op.