Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sosiologian perusopinnot, lv. 2023-2024, verkko-opinnot (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Lähiopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiologian perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin. Sosiologiaa opiskelet joustavasti verkossa oman aikataulun mukaan, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista verkkosivuiltamme. Tutustu myös sosiologian opiskelija Kerttu Syreenin opiskelijatarinaan.

Sosiologiassa tutkitaan muun muassa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin. Sosiologit ovat kiinnostuneita myös siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Lisäksi sosiologiassa tutkitaan, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus, (epä)oikeudenmukaisuus ja syrjintä johtuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, sekä näihin teemoihin kytkeytyvistä empatiakuiluista ja solidaarisuusvajeista. Kiinnostavia ovat myös koulutus- ja työmarkkinoiden sekä erilaisten organisaatioiden ja ryhmien toiminta. Opintojen aikana sosiologista ajattelua kehitetään perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta eli siitä, millä tavoin yhteiskunta, instituutiot ja organisaatiot toimivat, miten sosiaalinen järjestys on mahdollinen ja mikä sitä uhkaa.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa sosiologiasta perusopinnot 25 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa sosiologian opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Perusopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Tästä linkistä voit katsoa infotallenteen, jossa kerrotaan sosiologian opiskelusta Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Sosiologian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Sosiologian perusteet 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Tytöstä naiseksi 5 op, syksy 2023 ja kevät 2024

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia 5 op, kevät 2024

Klikkaamalla opintojakson nimeä, pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus

Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Kaikille opintojaksot ovat suoritettavissa verkko-opintoina (erityyppiset ja -laajuiset oppimistehtävät). Opintojaksolla Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan osallistua myös luento-opetukseen Joensuun kampuksella. Opintojaksot Sosiologian perusteet, Sosiologian teoriakirjallisuus, Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin ja Tytöstä naiseksi ovat suoritettavissa sekä syys- että kevätlukukaudella oman aikataulun mukaisesti. Opintojakson Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia voi suorittaa kevätlukukaudella. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuhan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla.Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Sosiologian perusteet -opintojaksosta.

Opinnoista on avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Sosiologian opinnot sopivat heille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Sellaiselle, joka miettii esimerkiksi, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus ja syrjintä aiheutuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, miten koulutus- ja työmarkkinat, organisaatiot ja erilaiset ryhmät toimivat tai kuinka yhteiskunnan rakenne ja kulttuuri muuttuvat, sosiologian opiskelu tarjoaa kiinnostavia näkökulmia.

Sivuaineeksi sosiologia soveltuu moniin eri tutkintoihin.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti.

Opinnot eivät sisällä pakollista lähiopetusta ja kokonaisuus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.