Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sosiaalitieteiden perusopinnot, lv. 2023-2024, verkko-opinnot (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiaalitieteiden perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin! Sosiaalitieteitä voi opiskella joustavasti verkossa, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Sosiaalitieteet muodostavat monitieteisen kokonaisuuden. Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenaloihin. Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä monipuolisesti ihmisen elämänkulun eri vaiheissa. Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Sosiologista ajattelua opiskellaan perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta. Sosiaalitieteiden opinnoissa painottuu erityisesti tieto hyvinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osatekijöistä ja niiden suhteista.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa sosiaalitieteistä perusopinnot 25 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa sosiaalitieteiden opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Perusopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Tästä linkistä voit katsoa infotallenteen, jossa kerrotaan sosiaalipsykologian opiskelusta Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, verkkotentti, syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, verkkokurssi 13.9.–5.11.2023. Opintojakso on alkanut, järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2024.

Sosiologian perusteet 5 op, verkko-opinnot, syksy 2023 ja kevät 2024

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, verkkotentti, syksy 2023 ja kevät 2024

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, verkkotentti, syksy 2023 ja kevät 2024

Klikkaamalla opintojakson nimeä pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja ja ilmoittautumaan.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus
Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja yhden aikataulutetun opintojakson (sosiaalipsykologian perusteet). Suorittamistapoja ovat opintojaksosta riippuen kirjalliset tehtävät tai verkkotentti. Osan opintojaksoista voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella, osan vain toisena (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Mikäli suunnittelet opintoja tutkintotavoitteisesti ja aiot hakea avoimen yliopiston väylän kautta yhteiskuntatieteiden kandidaatti + maisteri koulutukseen Itä-Suomen yliopistoon Kuopion kampukselle, on suositeltavaa että aloitat opinnot avoimessa yliopistossa kandidaatin tutkinnon tutkintorakanteen mukaisesti tällä monitieteisellä Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuudella. Tutustu tutkintorakenteeseen opinto-oppaassa. Lue lisää väyläopiskelusta avoimessa yliopistossa nettisivuiltamme.

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Osa opintojaksoista on aikataulutettuja, osan voi suorittaa joustavasti oman aikataukun mukaan.

Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti. Huomioi erityisesti viimeinen ilmoittautumispäivä.Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti.

Opinnot eivät sisällä pakollista lähiopetusta ja kokonaisuus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.