Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot, lv. 2023-2024, verkko-opinnot (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiaalipedagogiikan opinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin. Sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella joustavasti verkossa, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat opiskella sosiaalipedagogiikasta perusopinnot 25 opintopistettä ja aineopinnot 35 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa sosiaalipedagogiikan opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Perusopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Mistä sosiaalipedagogiikka on tieteenalana kiinnostunut ja mitä tarkoittaa kestävä hyvinvointi ja planetaarinen kansalaisuus? Tällä lyhyellä videolla Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen avaa näitä teemoja.

Entä mihin kaikkialle sosiaalipedagogista työotetta voidaan hyödyntää työelämässä? Sosiaalipedagogiikan moninaisia soveltamismahdollisuuksista kertoo Jatkuvan oppimisen blogissa Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan yliopistolehtori Sanna Ryynänen.

Tästä linkistä voit katsoa infotallenteen, jossa kerrotaan sosiaalipedagogiikan opiskelusta Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op, verkkokurssi, alkaa 18.1.2024, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 5.1.2024

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op, verkkokurssi 15.3.-8.5.2024, ILMOITTAUTUDU VIIMEISTÄÄN 7.3.2024

Klikkaamalla opintojakson otsikkoa pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja ja ilmoittautumaan.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja aikataulutettuja opintojaksoja. Suorittamistavat vaihtelevat opintojaksosta riippuen (verkkotentit, kirjalliset tehtävät, opintopiirit). Opintojaksot Sosiaalipedagogiikan perusteet, Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta sekä Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka on mahdollista suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan joko syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksot Sosiaalipedagogiikan käytäntö ja Sosiaalipedagogiikan traditiot on aikataulutettuja verkkokursseja, jotka on mahdollista suorittaa ainoastaan kevätlukukaudella (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla.Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Mikäli suunnittelet opintoja tutkintotavoitteisesti ja aiot hakea avoimen yliopiston väylän kautta yhteiskuntatieteiden kandidaatti + maisteri koulutukseen Itä-Suomen yliopistoon Kuopion kampukselle, on suositeltavaa että aloitat opinnot avoimessa yliopistossa kandidaatin tutkinnon tutkintorakanteen mukaisesti monitieteisellä Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuudella. Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus koostuu sosiaalipsykologian, sosiaalipedagogiikan ja sosiologian opintojaksoista. Tämä on vain suositus ja hakukelpoisuuden saa myös suorittamalla sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op.Tutustu tutkintorakenteeseen opinto-oppaassa. Lue lisää väyläopiskelusta avoimessa yliopistossa nettisivuiltamme.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusteet -opintojaksosta.

Sosiaalipedagogiikan opintoja on mahdollista jatkaa avoimessa yliopistossa aineopintoihin (35 op).

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Sosiaalipedagogiikan sovellusmahdollisuudet ovat moninaiset, sillä se auttaa ymmärtämään ihmistä osana erilaisia yhteisöjä, yhteiskuntaa ja maailmaa. Sosiaalipedagogiselle ajattelulle on kysyntää erilaisissa asiantuntijatehtävissä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Sosiaalipedagogiikka sopii täydentämään oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä esimerkiksi yhteiskunta-, kasvatus ja humanististen tieteiden opiskelijoille. Suomessa sosiaalipedagogiikka on toiminnan viitekehys esimerkiksi yhteisöpedagogien ja sosionomien tutkinnoissa.

Lue lisää sosiaalipedagogiikan soveltamismahdollisuuksista Jatkuvan oppimisen blogista.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Osa opintojaksoista on aikataulutettuja, osan voi suorittaa joustavasti oman aikataukun mukaan.

Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti. Huomioi erityisesti viimeinen ilmoittautumispäivä.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.

Mistä sosiaalipedagogiikka on tieteenalana kiinnostunut ja mitä tarkoittaa kestävä hyvinvointi ja planetaarinen kansalaisuus? Tällä lyhyellä videolla Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen avaa näitä teemoja.

Sosiaalipedagogiikka ja työelämä

Entä mihin kaikkialle sosiaalipedagogista työotetta voidaan hyödyntää työelämässä? Sosiaalipedagogiikan moninaisia soveltamismahdollisuuksia avaa Jatkuvan oppimisen blogissa Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan lehtori Sanna Ryynänen.