Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sosiaalipedagogiikan aineopinnot, lv. 2023-2024 (ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille)

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus, Lähiopetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat opiskella sosiaalipedagogiikasta perusopinnot 25 opintopistettä ja aineopinnot 35 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa sosiaalipedagogiikan opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Opetus tapahtuu pääosin Kuopion kampuksella, mutta opinnot on suunniteltu niin, että niitä voi pääosin suorittaa myös etäopiskelijana.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoriaperinteitä ja keskeisten teoreetikoiden ajattelua, osaa tarkastella alan keskeisiä ilmiöitä teoreettista tietoa soveltaen sekä kykenee etsimään, arvioimaan kriittisesti ja jäsentämään sosiaalipedagogista tutkimustietoa. Lisäksi hänellä on perusvalmiudet uuden tiedon tuottamiseen.

Mistä sosiaalipedagogiikka on tieteenalana kiinnostunut ja mitä tarkoittaa kestävä hyvinvointi ja planetaarinen kansalaisuus? Tällä lyhyellä videolla Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen avaa näitä teemoja.

Entä mihin kaikkialle sosiaalipedagogista työotetta voidaan hyödyntää työelämässä? Sosiaalipedagogiikan moninaisia soveltamismahdollisuuksia avaa Jatkuvan oppimisen blogissa Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan yliopistolehtori Sanna Ryynänen.

Sosiaalipedagogiikan aineopinnot 35 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ekologinen vastuu 5 op, luentokurssi* 17.1.2024-8.2.2024, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 5.1.2024

Demokratia ja osallisuus yhteiskunnassa 5 op, luentokurssi* 23.10.2023-30.11.2023, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 11.10.2023

Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaalipedagogiikka hyvinvointitieteenä 5 op, luentokurssi* 14.9.-27.10.2023, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 4.9.2023

Oikeudenmukaisuuden ja ekologisen vastuun pedagogiikat 5 op, vaihtoehtoisia suoritustapoja, syksy 2023 ja kevät 2024

Sosiaalipedagogiikan ja sosiologian teoriat 5 op, luentokurssi**, 14.9.2023-12.10.2023, ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 7.9.2023

Sosiaalipedagoginen työote 5 op, essee, syksy 2023 ja kevät 2024

*etäosallistuminen luennoille ja seminaareihin mahdollista.

**opintojaksoon kuuluu 4 luentoa Kuopion kampuksella, joihon etäosallistuminen ei ole mahdollista. Lukuvuonna 2024-2025 opintojaksolle mahdollisesti etäosallistumismahdollisuus.

Klikkaamalla opintojakson nimeä, pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus
Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja aikataulutettuja opintojaksoja. Opintokokonaisuus sisältää pakollista lähi- ja verkko-opetukseen osallistumista (kts. opintojaksokohtaiset tiedot). Suorittamistavat vaihtelevat opintojaksosta riippuen (verkkotentit, kirjalliset tehtävät, opintopiirit). Osan opintojaksoista voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella, osan vain toisena. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla.Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Suositeltavaa on, että Sosiaalipedagoginen työote suoritetaan opintojen loppuvaiheessa.

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Sosiaalipedagogiikan sovellusmahdollisuudet ovat moninaiset, sillä se auttaa ymmärtämään ihmistä osana erilaisia yhteisöjä, yhteiskuntaa ja maailmaa. Sosiaalipedagogiselle ajattelulle on kysyntää erilaisissa asiantuntijatehtävissä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Sosiaalipedagogiikka sopii täydentämään oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä esimerkiksi yhteiskunta-, kasvatus ja humanististen tieteiden opiskelijoille. Suomessa sosiaalipedagogiikka on toiminnan viitekehys esimerkiksi yhteisöpedagogien ja sosionomien tutkinnoissa.

Lue lisää sosiaalipedagogiikan soveltamismahdollisuuksista Jatkuvan oppimisen blogista.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton
Päivä- ja iltaopetus

Opinnot on mahdollista suorittaa suurelta osin etäopintoina. Osa opintojaksoista on aikataulutettuja, osan voi suorittaa joustavasti oman aikataukun mukaan.

Opinnot sisältävät pakollista verkko-opetusta Zoomissa ja yhdellä jaksolla myös lähiopetusta Kuopion kampuksella.

Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti. Huomioi erityisesti viimeinen ilmoittautumispäivä.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.

Mistä sosiaalipedagogiikka on tieteenalana kiinnostunut ja mitä tarkoittaa kestävä hyvinvointi ja planetaarinen kansalaisuus? Tällä lyhyellä videolla Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen avaa näitä teemoja.

Sosiaalipedagogiikka työelämässä

Entä mihin kaikkialle sosiaalipedagogista työotetta voidaan hyödyntää työelämässä? Sosiaalipedagogiikan moninaisia soveltamismahdollisuuksia avaa Jatkuvan oppimisen blogissa Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan lehtori Sanna Ryynänen.