Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka), lähiopetus, syksy 2023

smart for good
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
45 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Tieteellisen tutkimustyön perusteet ja tutkimusprosessin vaiheet. Digitaalisten tietovarantojen käyttö. Oman työn esittäminen. Opponointi.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa rajata tutkimuksen aiheen ja asettaa tutkimustehtävän

- kykenee muotoilemaan tutkimustehtävää vastaavat tutkimuskysymykset tai tutkimusongelmat

- osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman

- osaa arvioida toisten tekemiä tutkielmia ja antaa perusteltua ja rakentavaa palautetta

- osaa soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa tieteellisessä työssään

Kohderyhmä:

Erityispedagogiikan aineopintoja suorittavat

HUOM!

Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa opintojaksojen 2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä (erityispedagogiikka) 1 op ja FK00CK82 Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op kanssa yhden lukukauden aikana.
Syksyn toteutus lähiopetusta Joensuussa, kevään opetus etäopetusta.

Suoritustavat:

Seminaarityöskentely 24 t, yhteisluennot 4 t, omatoiminen työskentely 53 t

Toteutustavat:

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja oheiskirjallisuuteen perehtyminen. Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielman laatiminen ja esittäminen. Opponenttina toimiminen.

Oppimateriaali:

- Tutkielman teon tukena voi käyttää seuraavia teoksia:

- Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/tutkimus/prosessi/

- Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/

- Kniivilä, Lindblom-Ylänne, Mäntynen 2017. Tiede ja teksti.

- Hirsjärvi ym. 2000. (uusimpia painoksia). Tutki ja kirjoita

- Muu opintojakson oheismateriaali

Edeltävät opinnot:

Edeltävinä tai samanaikaisina opintoina Kvantitatiivinen tutkimus 1 ja Kvalitatiivinen tutkimus 1.

HUOM!

FK00CG79 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka), 3 op, 2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä (erityispedagogiikka) 1 op ja FK00CK82 Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op suoritetaan yhden opetustoteutuksen (syksy TAI kevät) aikana. Seminaaria ei voi aloittaa syksyllä ja jatkaa tutkielman osalta keväällä.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Päiväopetus

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.
Avaa sivun yläosassa oleva sininen toteutus-palkki ja katso tarvittaessa opetuksen aikataulu mahdollisesta opetusryhmästä. ”Avoimen pienryhmä” on tekninen nimike, ei oikea opetusryhmä.

Huomaa, että avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa aiemmin kuin opetukseen ilmoittautuminen Pepissä.

Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-08-25 15:00