Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Riskienhallinta

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Riskienhallinnan täydennyskoulutus (5 op) 2024

Uutta näkemystä ja varmuutta riskienhallintaprosessin eri vaiheisiin.
smart for good
 • Juridiikka
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • EMBA
Päivämäärä:
13.3.2024 - 17.9.2024
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Liiketalous ja kansainvälisyys
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1364 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutus toteutuu, otamme vastaan jälki-ilmoittautumisia lomakkeella.

Riskienhallinnan täydennyskoulutus soveltuu eri organisaatioissa riskienhallinta- ja turvallisuustehtävissä toimiville. Täydennyskoulutuksesta saat uusia näkökulmia riskienhallinnan ydinkysymyksiin. Koulutuksen tavoitteena on nostaa esille riskienhallintaprosessin eri vaiheiden haasteita ja kompastuskiviä sekä tarjota niihin konkreettisia työkaluja.

Läpi koulutuksen pyrimme huomioimaan eri toimenkuvissa riskienhallinnan parissa työskentelevien osallistujien roolin niin, että jokainen pääsee peilaamaan omaa rooliaan suhteessa organisaation riskienhallintaprosessiin, ja sen osana toimimiseen.

Osallistu kokonaisuuteen tai poimi itsellesi parhaiten sopivat teemat. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuksen käynnistymistä. Yksittäisiin päiviin voi ilmoittautumia 3 vrk ennen koulutusta. Koulutukseen voi osallistua vain luennoille, tai halutessaan voi syventää oppimista suorittamalla koulutuksesta viisi opintopistettä. Opintopisteiden suorittajille on kirjallisena lisätehtävänä oppimispäiväkirja sekä essee koulutukseen liittyvästä teemasta osallistujan käytännön työhön ja kirjallisuuteen peilaten. Mikäli on estynyt osallistumasta koulutusajankohtana, koulutuksen voi kuunnella jälkikäteen tallenteelta.

Opintopisteet voidaan hyväksilukea esimerkiksi UEF EMBA-koulutusohjelmassa. Koko ohjelman suorittajat saavat todistuksen ja sähköisen osaamismerkin, jonka voi jakaa omissa sähköisissä kanavissaan osoitukseksi koulutuksen suorittamisesta.

KOULUTUKSET
 
1.    Riskienhallinnan periaatteet ja puitteet | ma 13.3.2024 klo 12.00–15.30

Koulutusohjelman ensimmäisessä osassa katsomme riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti osana organisaation toimintaa. Koulutuspäivän tavoitteena on tarjota näkökulmia selkeyttää oman organisaation riskienhallinnan periaatteita ja puitteita sekä omaa roolia osana riskienhallintaprosessia. Lisäksi käymme läpi riskienhallinnan ajankohtaisia asioita.

2.    Riskienhallintaprosessin suunnittelu ja toteuttaminen | ke 10.4.2024 klo 12.00–15.15

Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jota kehitetään ja muutetaan tarpeiden mukaan. Koulutuksessa käsitellään sitä, kuinka riskienhallintaprosessi kannattaa suunnitella ja toteuttaa huomioidaan ulkoiset ja sisäiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa organisaation tavoitteiden täyttymiseen pitemmällä tai lyhyellä aikavälillä mahdollisuuksia unohtamatta.
 
3.    Riskien arviointiprosessi | 7.5.2024 klo 12.00–15.15

Riskienhallintaprosessin keskiössä on riskien arviointi, jossa otetaan kantaa siihen, mitä riskien dynaamisuus tarkoittaa nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joista voi muodostua niin uhkia kuin mahdollisuuksia. Riskien arvioinnissa on oleellista se, miten riskejä arvioidaan ja mitä muuttujia vasten niitä arvioidaan, kuten organisaation tavoitteet tai ulkoiset vaatimukset. Koulutuksessa perehdytään siihen, miten riskien arviointiprosessissa voidaan kehittää ja hyödyntää eri menetelmiä.

 
4.    Riskien käsittely | 29.8.2024 klo 12.00–15.15

Riskien arviointi luo pohjaa organisaation päätöksenteolle, mitä riskejä otetaan ja mitä vältetään. Riskien käsittelyssä on olennaista pystyä arvioimaan riskien, uhkien ja mahdollisuuksien kokonaisvaltaista vaikutusta organisaation tavoitteiden näkökulmista. Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti riskien käsittelyä ja kuinka käsittely tulee vastuuttaa sekä dokumentoida.
 
5.  Riskien seuranta, raportointi ja viestintä | ke 17.9.2024 klo 12.00–15.15

Riskien seurannan avulla varmistetaan, että riskit pysyvät hallinnassa. Seurannan tulee olla jatkuvaa ja riskeistä raportoinnin säännöllistä. Riskeistä viestintä on moniportainen prosessi siitä, kenelle ja mitä viestitään. Koulutuksessa käsitellään riskien seurannan ja raportoinnin keinoja sekä haasteita, sekä sitä, mitä huomioitavaa on raportoinnin liittämisessä osaksi johdon raportointia. Lisäksi käsitellään sitä, millaisia asiakokonaisuuksia viedään johdolle, omistajille ja mahdollisille yhteistyökumppaneille.

 

Tavoitteena on, että osallistuja syventää osaamistaan riskienhallintaprosessin eri vaiheisiin liittyen, sekä saa varmuutta riskienhallinnan eri tehtävissä toimimiseen.

Riskienhallinnan asiantuntijat, turvallisuuspäälliköt, johtajat

Koko ohjelman hinta on 1100,00 € + alv 24 % 264,00 €, verollinen myyntihinta 1364,00 €. Hinta sisältää viisi erillistä verkkokoulutusta, verkko-oppimisympäristön, mahdollisuuden suorittaa opintopisteitä, sähköisen luentomateriaalin, ennakkokysymysten esittämisen sekä esseetehtävän ohjauksen ja kirjallisen palautteen. Opintopisteiden suorittajille myönnetään todistuksen lisäksi sähköinen osaamismerkki, jonka voi linkittää eri alustoille esim. some-kanaviin tai ansioluetteloon.

Koko ohjelmaan osallistuvien osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.

Poikkeavasta laskutusaikataulusta voi sopia koulutussihteerin kanssa.

Yksittäisen koulutuksen hinta muille kuin koko ohjelmaan osallistuville 275,00 € + alv 24 % 66,00 €, verollinen myyntihinta 341,00 €. Hinta sisältää verkkovälitteisen koulutuksen, sähköisen luentomateriaalin ja mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä sekä osallistumistodistuksen.

Useampi osallistuja samasta organisaatiosta? Pyydä tarjous sähköpostilla koulutuksen suunnittelijalta.

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan prosessien ohessa myös laadunhallinnan kysymyksiä:

 • Sisäisten poikkeamien käsittely
  • Juurisyyanalyysi
  • Riskien arviointi -> toistuvat poikkeamat -> ratkaisun hakeminen
  • Sisäisten toimittajien auditoinnit
 • Auditoinnit, ulkoinen (DNV)
  • Tarkastustoiminnan ylläpito ja kehitys
 • Tarkastajien kierrätys ja ammatillisen osaamisen kehittäminen
 • Laatukäsikirjan ohjeiden läpikäynti, päivitys ja validointi
 • Johdon katselmuksen aiheet ja vaatimukset
 • Laatujärjestelmien ylläpito
  • ISO standardien ylläpito
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • Laadunkehitysprojektit – GOAL objectives projektit
 • Laadun vuosikalenterin ylläpito
 • Laadun tunnuslukujen tuottaminen johdolle

 

Kouluttajat: OTT, dosentti Jyri Paasonen ja
Suomen Riskienhallintayhdistyksen toiminnanjohtaja Lassi Väisänen.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Suomi