Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

regulaatiomurros

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Regulaatiomurroksesta menestykseen 12.12.2023

Lääke- ja terveysteknologia-ala kohtaa suurimmat säännösmuutokset 20 vuoteen! Miten valmistautua niihin ja ennakoida niitä mahdollisimman hyvin? Uudet teknologiat haastavat meitä myös eettiseen pohdintaan. Tule kuulemaan rautaisannos regulaatiotietoa ja alan konkareiden näkemyksiä siitä, miten ala menestyy myös jatkossa!

Koulutus on osa Regulaatio- ja vastuullisuusosaamista terveys- ja hyvinvointialalle -hankkeen (ReguVa) koulutustarjontaa.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
12.12.2023 - 12.12.2023
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala, Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Lähiopetus, Etäopetus
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Regulaatiomurroksesta menestykseen -avausseminaarissa

  • tutustumme tuleviin regulaatiomuutoksiin ja mietimme miten niihin voi valmistautua
  • saamme alan konkareilta vinkkejä, miten ala menestyy jatkossa
  • luomme katsauksen uusiin tuotteisiin ja teknologioihin ja pohdimme miten uusi tieto haastaa meitä eettisesti

Tule paikan päälle Kuopioon ja verkostoidu muiden osallistujien kanssa. Tarjoamme myös etäosallistumismahdollisuuden teamsin kautta. Linkin saadaksesi ilmoittaudu seminaariin!

Ilmoittaudu seminaariin ja täytä ennakkokysely https://forms.office.com/e/QfYAUJxBkN 4.12.2023 mennessä.
Kyselyn tavoitteena on lisätä koulutuspäivästä saamaasi hyötyä ja virittää sinua päivän teemaan. Sen avulla kokoamme myös koulutuspäivää varten kysymyksiä, jotka auttavat kouluttajiamme räätälöimään päivää osallistujien tarpeita vastaavaksi.

Regulaatiomurroksesta menestykseen -avausseminaari avaa Regulaatio- ja vastuullisuusosaamista terveys- ja hyvinvointialalle (ReguVa) ESR-hankkeen regulaatiokoulutuskokonaisuuden.

  • Terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä toimivat henkilöt (lääke-, diagnostiikka- ja terveysteknologia, CROt, apteekit),  
  • koulutus- ja tutkimusorganisaatiossa työskentelevät henkilöt 
  • viranomaistehtävissä toimivat 
  • alan rahoittajat 
  • alalle aikovat 

Tiistai 12.12.2023 klo 11.30 – 16.00

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion Kampus, Jatkuvan oppimisen keskus (Neulaniementie 2)

Etäosallistuminen mahdollista teamsin kautta.

Sitovat ilmoittautumiset 7.12.23 mennessä!

Maksuton koulutus. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama.

 

Teeman käsittely jatkuu 2.2.2024 klo 11:30-16 Tulevaisuustyöpajalla: Pharma & HealthTech visio 2035.

Kouluttaja

Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Professori

Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Katri Hämeen-Anttila työskentelee Itä-Suomen yliopistossa farmasian laitoksella sosiaalifarmasian professorina. Hänellä on yli yhdentoista vuoden käytännön kokemus lääkepolitiikasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, jossa hän tutkimus- ja kehittämispäällikkönä mm. vastasi lääkeinformaation kansallisesta, strategisesta kehittämisestä sekä teki lääkeinformaatioon, apteekkipalveluiden kehittämiseen ja potilaiden osallisuuteen liittyvää tutkimusta. Nykyisessä työssään syksystä 2022 lähtien Hämeen-Anttila on keskittynyt erityisesti lääkepolitiikkaan sekä tutkimuksessa että opetuksessa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa potilaan osallistuminen lääkehoitoprosessiin, apteekkipalvelut (ml. lääkeneuvonta) ja rationaalinen lääkehoito.

Nadia Tamminen

Nadia Tamminen

Johtaja / tutkimus ja innovaatiot

Lääketeollisuus ry

Nadia Tamminen on toiminut Lääketeollisuus ry:ssä erilaissa asiantuntijatehtävissä jo pitkään. Ennen johtajatehtäväänsä, hän on työskennellyt erityisesti digitalisaation, datan ja rekisteritutkimuskysymysten parissa. Nykyisessä tehtävässään Nadia seuraa lääketeollisuuden toimintaympäristön kehittymistä niin kansallisesti kuin Euroopassakin.

Arja Halkoaho

Arja Halkoaho

yliopettaja, TAMK ja Dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Arja Halkoaho toimii yliopettajana Tampereen Ammattikorkeakoulun Sovelletun Tutkimuksen yksikössä ja lisäksi dosenttina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät eettisiin kysymyksiin terveydenhuollossa, erityisesti genomitiedon ja datan parissa. Arja toimii myös globaalissa verkostossa, jossa kehitetään genomitiedon osaamista terveydenhuollon kontekstissa.

Sandra Liede

Sandra Liede

Johtava lakiasiantuntija

Terveysteknologia ry

Sandra Liede toimii Terveysteknologia ry:n johtavana lakiasiantuntijana ja tukee yhdistyksen jäsenyrityksiä vastaamalla sääntelyyn liittyviin kysymyksiin. Hänellä on 15 vuoden kokemus terveysalan eettisistä ja oikeudellisista kysymyksistä ja taustaa mm. toimialan ohjaus- ja valvontatehtävistä, lainvalmistelusta sekä erilaisista luottamustehtävistä. Sandralla on kokemusta työskentelystä sekä kotimaisten että EU-tason päättäjien kanssa.

Lehtivarjo

Anna-Kaisa Lehtivarjo

Head of Quality

Resolution Therapeutics Ltd

Anna-Kaisa Lehtivarjolla on yli 15 vuoden kokemus erilaisista laatu- ja regulaatiotehtävistä ATMP-lääketuotteiden parista. Hän toimii Head of Quality -roolissa soluterapiatuotteita kehittävässä Resolution Therapeutics Ltd:ssä, ja on työskennellyt aiemmin mm. QP:na ja laatujohtajana geeniterapiatuotteita valmistavassa FinVector Oy:ssä. Näissä tehtävissä tutuksi on tullut erityisesti tuotantoon ja testaukseen liittyvien viranomaisvaatimusten toteuttaminen käytännössä sekä sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus.

Jari Forsström

Jari Forsström

Chief Medical Officer

Abomics Oy

Jari Forsström on sisätautien erikoislääkäri ja lääketieteellisen tietotekniikan dosentti. Viimeisen 25 vuoden ajan hän on toiminut yrityselämässä edistämässä erityisesti lääkehoidon turvallisuuteen ja tehokkuuteen tähtääviä tietoteknisiä ratkaisuja. Viimeiset 10 vuotta hän on toiminut Abomicsi Oy.ssa, tällä hetkellä lääketieteellisenä johtajana.

Tenhunen Juha

Juha Tenhunen

Digital Service Designer

Wellpro Oy

Juha Tenhusella on pitkä kokemus digitalisoinnin palvelumuotoilusta, ja häntä voi kutsua etäpalvelujen uranuurtajaksi. Hän on työurallaan ollut mukana useissa erilaisissa projekteissa, joissa toimintoja on siirretty digitaaliselle alustalle. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Juha on työskennellyt sote-alan digitalisoinnin parissa mm. etälääkärialustan muotoilussa. Osaamista löytyy myös esim. digitaalisista sovelluksista lääkinnällisinä laitteina ja niiden regulaatiosta sekä omavalvonta suunnitelmista.