Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Preventiivisen hoitotieteen opinnot: yhteisö- ja perhehoitotyö, lv 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa yhteisö- ja perhehoitotyön näkökulmasta.

Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opinnoissa käytetyt oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen.

Osaamistavoitteet: Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnot suorittanut opiskelija saa valmiuksia

 • arvioida kansallisia ja kansainvälisiä, ajankohtaisia terveyden edistämisen ja terveyspolitiikan linjauksia
 • toimia terveyden edistämisen moniammatillisissa työryhmissä
 • kehittää osaamistaan terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit näkökohdat huomioiden
 • tunnistaa monikulttuurisuuden merkitys terveyden edistämisessä
 • kehittää taitojaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä

Kohderyhmä: Hoitotieteen opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Preventiivisen hoitotieteen opintokokonaisuus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäisille opintojaksoille voivat ilmoittautua myös muut tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat. Nämä on kuvattu tarkemmin kunkin opintojakson omissa kuvauksissa. Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkinto-ohjelmiin (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

Jatko-opintomahdollisuudet:

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen opintoihin. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme.  Tarkemmat tiedot ja valintaperusteet julkaistaan erikseen opintopolussa. Tutustu myös opiskelijan mietteisiin hoitotieteen opinnoista.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: Opintokokonaisuuksille on omat Moodle-ympäristöt, joihin on koottu tietoa opinnoista ja opintojaksoista, ja ne toimivat myös tiedotuskanavina opintoihin liittyvissä asioissa. Opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen saat apua oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Preventiivisen hoitotieteen opinnot 31 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • 4310542 Yhteisön terveyden edistäminen 5 op, 5.9.2023 - 30.11.2023
 • TH00CW28 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op, 2.10.2023 - 10.12.2023
 • 4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op, 10.11.2023 - 1.12.2023
 • 4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, 01.09.2023 - 11.06.2024
 • 4312107 Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op, 22.1.2024 - 23.5.2024
 • 4310543 Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op, ​11.3.2024 - 28.4.2024

Lisäksi suoritetaan toinen seuraavista:

 • FK00CT04 Työyhteisön vuorovaikutus 3 op, 1.8.2023 - 31.7.2024
 • FK00CT73 Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op, 1.8.2023 - 31.7.2024

Suoritustapa: Opinnot on suoritettavissa verkko-opintoina.

Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan lukuvuoden aikana ja niissä voi olla aikataulutettuja tehtäviä sekä pakollisia seminaaripäiviä (etäosallistuminen verkon välityksellä mahdollista). Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista jaksojen omilta sivuilta Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla tai opintopolussa.

Ilmoittaudu toteutukseen sen mukaan, milloin aiot opintojakson suorittaa. Suunnittele siis opintosi huolella. Saat apua opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Huomioithan, että osa opintojaksoista toteutuu vain tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai opintomaksun suorittamiseen liittyen, ota yhteyttä koulutussihteeriin (ks. yhteystiedot alla).