Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

tietosuoja

Osaava tietosuojavastaava - täydennyskoulutus (15 op)

Täydennyskoulutus
Tietosuojavastaavien osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen.
smart for good
  • Juridiikka
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Päivämäärä:
16.1.2024 - 9.10.2024
Laajuus:
15 op
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
3100 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kuuden koulutuspäivän kokonaisuus toimii täydennyskoulutuksena tietosuojavastaavan tehtävissä toimiville tai muille, joiden työtehtävät liittyvät koulutuspäivien teemoihin. Koulutusohjelmassa käydään läpi peruslainsäädäntöä ja sen soveltamista käytäntöön. Päivien aikana nostetaan esiin uusia ajankohtaisia teemoja, haasteita ja ratkaisuja.

Voit osallistua koko ohjelmaan tai yksittäisiin koulutuspäiviin. Koko ohjelmaan liittyvä kehittämistehtävä syventää osaamista, kun koulutuksen ajan toteutetaan käytännönläheistä kehittämistyötä omassa organisaatiossa, ja kouluttajamme on tukenasi valmiina konsultoimaan. Osallistujaryhmästä pyritään luomaan oma verkostonsa, jonka puoleen voi kääntyä myös koulutuksen jälkeen.

Todistus koulutuksen suorittamisesta sopii IAPP:n tietosuojasertifikaattien myöntämiseen ja ylläpitämiseen vaadittavien pisteiden kartuttamiseen.


Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 8.1.2024 saakka.

SISÄLTÖ JA AIKATAULU

1. Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä (1 op)
16.1.2024 klo 9.00–15.45, verkkovälitteinen

Mikä on uutta ja ajankohtaista tietosuojavastaavan työssä juuri nyt? Koulutusohjelman ensimmäinen päivä johdattaa ajankohtaisiin teemoihin, joihin syvennytään lisää tulevien koulutuspäivien aikana. Päivän aikana on tarkoitus myös verkostoitua osallistujien kesken.

Koulutuspäivässä kuulemme seuraavat asiantuntijapuheenvuorot

Ajankohtaista työelämän tietosuojasta (teema tarkentuu), OTL Leena Alapuranen

Tietosuojattu etätyömalli, OTT Evgeniya Kurvinen

Automaattinen päätöksenteko ja tietosuoja, HTT Tomi Voutilainen

Monialaisen yhteistyön tietosuojahaasteet, HTM Meri Sariola
Tavoitteena monialainen yhteistyö, mutta minkälaista sääntelyn tulisi olla, jotta tietoja voidaan yhteistyössä vaihtaa osapuolten kesken tai antaa pääsy tietoihin toiselle osapuolelle? Entä minkälaisia asioita erityisesti tietojärjestelmien suhteen tulisi yhteistyössä huomioida? Case-esimerkkinä mm. opetustoimi ja oppilashuolto.


2. Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät (2 op)
17.1.2024 klo 9.00–15.15, verkkovälitteinen

Mikä on tietosuovavastaavan asema, vastuut ja oikeudet? Mitä on huomioitava tietosuojavastaavan operoimissa erilaisissa rekistereissä? Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi tietosuojaan liittyen vastuiden määrittely, sekä mitkä ovat rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi käsitellään tarkemmin muun muassa vaikutustenarviointia, riskienhallintaa ja henkilötietojen käsittelyn valvontaa tietosuojavastaavan tehtävien näkökulmasta.

Kouluttaja: julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen


3. Tietosuojasääntely tietosuojavastaaville (2 op)
14.3.2024 klo 9.00–15.30 | verkkovälitteinen

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja keskeiset oikeusperiaatteet? Miten rekisteröityjä informoidaan? Miten henkilötietojen suojan toteuttamisesta on säädetty? Mitä ovat rekisteröidyn oikeudet ja miten niitä toteutetaan? Entä minkälaisia oikeussuojakeinoja rekisteröidyllä on?

Kouluttaja: tohtorikoulutettava, HTM Meri Sariola


4.  Tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntö tietosuojavastaaville (2 op)
16.5.2024 klo 9.00–15.30, verkkovälitteinen

Kenellä on oikeus tietoon, milloin tietoja saa käsitellä, miten julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö vaikuttaa tietosuojan toteuttamiseen ja miten tiedonhallinnan sääntely vaikuttaa tietosuojaan? Miten tietosuojavastaavan on sovellettava tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntöä omassa työssään?
Tietosuojavastaavan työssä muodostuu erilaisia asiakirjoja, jotka ovat osa rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevaa dokumentaatiota. Koulutuksessa käydään läpi, mitä asiakirjoja tietosuojavastaavalle muodostuu työssään ja miten niiden tiedonhallinta tulisi järjestää. Koulutus on hyödyllinen myös yksityisen sektorin toimijoille.

Kouluttaja: julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen

   
5. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (2 op)
3.9.2024 klo 9.00–15.30, verkkovälitteinen

Kuka johtaa ja ohjaa tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjä? Miten kansalaisten katseluoikeus ja sähköistyvät palvelut muuttavat toimintatapoja vai muuttavatko? Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän tietosuojatason toteutumiseen?
Kuinka ennakoivilla toimilla voidaan varmistaa hyvän tietosuojan toteutuminen? Perehdymme mm. asiakastietojen käsittelyn valvontatapoihin mm. lokitietojen seuranta, asiakkaiden informointiin ja tietosuojapolitiikkojen sisältöön.  

Kouluttaja: OTT Jyri Paasonen


6.  Kehittämisseminaari (1 op + kehittämistehtävä 5 op)
8.–9.10.2024 klo 9–16, lähiopetus Lahti tai verkkovälitteinen (toteutus on yksipäiväinen, mikäli osallistujia on enintään 12, toteutustapa, paikkakunta ja seminaarin aikataulu tarkentuvat koulutuksen alussa ryhmän toiveiden mukaisesti)

Kehittämisseminaarissa kukin osallistuja esittelee tiivistelmän omasta kehittämistyöstään, ja antaa palautetta puolestaan muille osallistujille. Lisäksi käydään keskusteluja kehittämistöiden teemoista. Tätä päivää kuvataan yhdeksi koulutusohjelman antoisimmaksi päiväksi. Kehittämistyössä pureudut omaan työhösi liittyvään kehittämistoimenpiteeseen, joka on tavoitteena viedä käytäntöön. Prosessin aikana saat ohjausta ja palautetta kouluttajalta.

Kouluttaja: Leena Alapuranen

Tietosuojavastaavat, kyseisiin tehtäviin suuntaavat ja muut aiheesta kiinnostuneet sekä tietosuojasertifikaattien ylläpitämiseen vaadittavan tietosuojaosaamisen päivittäjät.

Koko ohjelman hinta on 2500,00 € + alv. 24 % 600,00 €, yhteensä 3100,00 €.

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä: 1. erä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen tammikuussa 2024 1000,00 € + alv. 24 %, 2. erä lokakuussa 2024 1500,00 € + alv. 24 %. Tarvittaessa on mahdollista sopia poikkeavasta laskutusjärjestelystä.

Yksittäisen koulutuspäivän hinta muille kuin koko ohjelmaan osallistuville on 490,00 € + alv. 24 % 117,60 €, yhteensä 607,60 €.
 
Useampi osallistuja samasta organisaatiosta? Toisesta osallistumismaksusta –10 %. Tiedustele ryhmähintaa useammalle osallistujalle koulutuksen suunnittelijalta.

Koko ohjelman laajuus on 15 op.
Voit osallistua myös yksittäisiin koulutuspäiviin.

Koko ohjelmaan ilmoittautuminen päättyy 13.10.2023. Tämän jälkeen voi tiedustella vapaita paikkoja. Yksittäisiin koulutuspäiviin voi ilmoittautua 3 päivää ennen koulutusta (pelkkä luento). Mikäli suorittaa yksittäisten jaksojen opintopisteet, ennakkotehtävien vuoksi tulisi ilmoittautua 2 viikkoa ennen koulutusta.

Koulutusohjelma toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 12. Tarvittaessa aloitusta siirretään. Osallistujilta tiedustellaan halukkuutta osallistua aloitus- ja lopetusjaksoilla lähi- tai etäopetukseen. Mikäli lähiryhmä on alle 10 osallistujaa, lähiopetus vaihdetaan verkkovälitteiseksi.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Osallistumispaikkaa on mahdollista vaihtaa organisaation sisällä toiselle henkilölle ilmoittamalla koulutuksenjärjestäjälle. Osallistuja voi keskeyttää koulutuksen osoittamalla pakottavan esteen lääkärintodistuksella, jolloin laskutus keskeytyy seuraavaan laskuttamattomaan erään. Mikäli osallistuja ei saavu koulutukseen, eikä esitä syytä saapumatta jättämiselle, osallistumismaksu laskutetaan täysimääräisenä. Keskeytynyttä koulutusohjelmaa on mahdollistaa jatkaa seuraavan koulutusohjelman mukana ilman erillistä laskutusta, mikäli koulutusohjelma toteutetaan uudestaan.

Suomi

Hyvä koulutus ja asianmukaiset materiaalit, sekä erittäin pätevät opettajat.

Tehtävät ja niiden läpikäynti havainnollistivat mitä luennot tarkoittivat.

Olin todella tyytyväinen koulutukseen ja sen antiin.