Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ortodoksisen teologian aineopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Itsenäinen opiskelu, Monimuoto
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Teologian opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. Opiskelun tukena toimii eLearn-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Opintojaksojen suoritustapoja ovat joko oppimistehtävät, verkkotentit, sähköiset exam-tentit tai luennot tehtävineen ja kuulusteluineen. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opintoihin liittyvä kirjallisuus tulee hankkia itse. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.

Ortodoksisen teologian aineopinnot 35 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

2400BP56 EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4op

2400BV36 EKS perusopintoja: Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2op

2400BP58 EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1op

2400BQ76 KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3op (tai Suomen kirkkohistoria 3op)

2400BQ78 KH perusopintoja: Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4op

2400BQ84 ST perusopintoja: Patristiikka 3op

2400BQ82 ST perusopintoja: Ikoniteologia 2op

2400BQ86 ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2op

2400BQ90 KT perusopintoja: Pastoraaliteologia 2op

2400BQ92 KT perusopintoja: Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5op

2400BQ94 KM perusopintoja: Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3op

2400BP92 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot 4op

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Ohjeet: Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).  

Teologian opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. Opiskelun tukena toimii eLearn-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Opintojaksojen suoritustapoja ovat joko oppimistehtävät, verkkotentit, sähköiset exam-tentit tai luennot tehtävineen ja kuulusteluineen. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opintoihin liittyvä kirjallisuus tulee hankkia itse. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.

ORTTEOS22 Ortodoksisen teologian aineopinnot 35 op

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Ohjeet: Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).  

Vuoden 2023 alusta ilmoittautuminen tapahtuu uudessa Opintopolussa. Opintojaksot lisätään sinne syksyn aikana. 

Teologian sivuaineopinnot rakentavat pohjaa teologian opinnoille ja tutkimukselle perehdyttämällä opiskelijan teologiaan tieteenä.

Teologiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija  

  • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla 
  • osaa kuvata ortodoksisen teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät 
  • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.  

Geneeriset taidot: Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on hyvä sivuaine moneen tutkintoon ja opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot (60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Kellonajasta riippumaton

Syyslukukaudella alkavaan opetukseen ilmoittautuminen alkaa 8.8.2022 klo 9.00. Tämän jälkeen opintojakoille voi ilmoittautua pääsääntöisesti 26.6.2024 saakka.

Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2024 saakka.

1 kuukausi
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäiselle opintojaksolle!