Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Ohjauksen erityisala, koko koulu ohjaa ja tukee lukiossa, lv 2023-2024

smart for good
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään ja syvennetään tietoa sekä ymmärrystä lukiokontekstissa ohjaukseen ja erityisopetukseen vaikuttavista tekijöistä ja jäsennetään sen vaatimia erityispiirteitä ja asiantuntijuuden roolia. Syvennetään ”koko koulu ohjaa ja tukee”- pedagogiikan toteutumista lukiossa ja tunnistetaan yksilö-, pienryhmä- ja yhteisötason ohjauksen mahdollisuudet. Opintojaksolla tutustutaan erityisen tuen antamiseen lukiokontekstissa ja luodaan katsaus oppimisvaikeuksiin sekä motivaatiotekijöihin lukiossa. Lisäksi jäsennetään lukiokontekstin vaatimia erityispiirteitä ja oman asiantuntijuuden roolia ja vahvistetaan lukiolain soveltamista. Opintojaksolla tutustutaan lukiokontekstissa tehtyihin tutkimuksiin, kuullaan lukion erilaisista yhteistyön käytännöistä ja perehdytään erityiseen tukeen ja ohjaukseen vaikuttaviin tekijöihin.
Vaikka läpäisevänä teemana on ohjauksen ja erityispedagogisen tuen kehittäminen lukiokontekstissa, antaa opintojakso valmiuksia vastaavien teemojen huomioimiseen koko toisella asteella.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa keskeisimpiä lukio-opiskelijoiden oppimiseen ja ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa teoreettista tietoa käytännössä
- soveltaa ohjauksen ja oppimisen tuen moninaisia käytänteitä sekä tunnistaa erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita lukiokontekstissa
- osaa toimia “koko koulu ohjaa ja tukee” pedagogisen periaatteen mukaisesti yhteistyössä muun kouluyhteisön kanssa sekä tukea siten lukiolaisten opiskeluvalmiuksia, hyvinvointia ja osallisuutta
- tunnistaa ohjaus- ja tukitoimien merkityksen yksilöllisen elämänkulun ja koulutus- ja työmarkkinasiirtymien tukijana
- osaa reflektoida oman pedagogisen asiantuntijuutensa kehittymistä ja ohjausasiantuntijuuttaan sekä suhdettaan moniammatilliseen yhteistyöhön

Kohderyhmä:

Lukioiden ja toisen asteen opinto-ohjaajat, erityisopettajat, opettajat  sekä ohjauksen ja erityisopetuksesta kiinnostuneet

HUOM! Opiskelijavalinta: Avoimen yliopiston opiskelijamäärän kiintiö 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. KIINTIÖ TÄYNNÄ!

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Suorittamistavat:

Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja siihen liittyvät oppimistehtävät DigiCampus-oppimisympäristössä (https://digicampus.fi) opiskelijan haluamana ajankohtana.
Osallistuminen MOOC-verkkokurssille: luentotallenteet, muu materiaali, oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä ja itsenäinen työskentely.
Saadakseen opintokokonaisuuden (5op) suoritettua tulee opiskelijan tehdä kaikki kolme moduulia hyväksytysti (vähintään arvosana 1). Jokaisen moduulin arvosana on painoarvoltaan yhtä suuri, jolloin opintojakso arviointi muodostuu kolmen moduulin arvioinnin keskiarvona.

Oppimateriaalit:
DigiCampus-oppimisympäristössä (https://digicampus.fi) opintojakson luentotallenteet sekä muu materiaali. MOOC-oppimisympäristössä oleva materiaali ja kirjallisuus

Opintojakso on tarjolla myös opiskelijoille, joilla ei ole tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistoon (ns. MOOC-opiskelijat): Opintojakson materiaalit ovat vapaasti saatavissa DigiCampus-oppimisympäristössä. Opintojakson oppimistehtävien suorittamiseksi suljetussa DigiCampus-ympäristössä ja opintopisteiden opintorekisteriin kirjaamiseksi opiskelijan tulee ilmoittautua opinto-oikeuden saamiseksi avoimen yliopiston opiskelijaksi opintojaksolle.

Opiskelijavalinta: Avoimen yliopiston opiskelijamäärän kiintiö 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. KIINTIÖ TÄYNNÄ, haku päättynyt.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.
Avaa sivun yläosassa oleva sininen toteutus-palkki ja katso tarvittaessa opetuksen aikataulu mahdollisesta opetusryhmästä. ”Avoimen pienryhmä” on tekninen nimike, ei oikea opetusryhmä.

Ilmoittautuminen on avoinna 31.5.2024 saakka tai niin kauan, kunnes avoimen yliopiston opiskelijakiintiö (20 opiskelijaa) on täynnä. KIINTIÖ TÄYNNÄ!

Suomi

Ilmoittaudu

KIINTIÖ TÄYNNÄ, HAKU ON PÄÄTTYNYT.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-11-16 15:00