Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

MOOC-verkkokurssit

MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

Monitoimijainen lapsi- ja perhepalveluosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.
smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Itseopiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
-

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Opiskelija osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä, osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa ja on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi opiskelija tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. 

Opintojen aikana käydään läpi monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat, monitoimijaisen yhteistyön käsite, lapsen oikeudet ja lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat.

Jatkuva oppiminen verkkosivut
2 op

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ja alalla toimivat.

Suomi

Tutustu kurssiin DigiCampus-ympäristössä.

Mikäli haluat kurssista suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (12 €/op). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.