Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

MOOC
Monitoimijainen lapsi- ja perhepalveluosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.
smart for good
Laajuus:
2 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Opiskelija osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä, osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa ja on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi opiskelija tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. 

Opintojakso sisältyy lapsi- ja perhepalvelujen parissa työskenteleville suunnatun Osaamispuun koulutustarjontaan ja se toteutetaan kaikille avoimena maksuttomana MOOCina.

Opintojen aikana käydään läpi monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat, monitoimijaisen yhteistyön käsite, lapsen oikeudet ja lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat.

 

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ja alalla toimivat.

MOOC-kurssien sisältöjä voit opiskella eri tavoin:

Haluan vain selata materiaalia tai opiskella omatoimisesti, en tarvitse opintopisteitä tai todistusta

  • Kirjautumalla DigiCampus-ympäristöön vierailijana voi opiskella kurssin materiaaleja, mutta ei voi tehdä tehtäviä. Tästä ei jää suoritusjälkeä kurssialueelle.
  • Kirjautumalla DigiCampus-ympäristöön Google-tunnuksilla, korkeakoulusi Haka-tunnuksilla tai Suomi.fi-kirjautumisella voit jatkaa siitä mihin jäit edellisellä kirjautumisella, ilman ilmoittautumista opintojakson opiskelijaksi yliopiston kautta.
  • Tutustu kurssiin DigiCampuksessa

Haluan suorittaa opintopisteytettyinä opintoina ja saada todistuksen

  • Avoimen yliopiston opiskelijana saat opintosuorituksen ja opintopisteytetyn todistuksen

Olen Itä-Suomen yliopiston opiskelija

  • Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit ilmoittautua opintojaksolle Pepin kautta.
  • Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppijan opinto-oikeudella voit ilmoittautua opintojaksolle Pepin kautta.
  • Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat saavat kurssien suoritusmerkinnän ja opintopisteet maksutta.

Huomioithan, että kaikki kirjautumisvaihtoehdot eivät ole kaikilla eri MOOC-kursseilla käytettävissä.

Suomi