Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Metsätieteen perusopinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus, Lähiopetus, Etäopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Tavoitteet: Metsätieteen perusopinnot suorittanut opiskelija

  • tunnistaa metsäalan ja metsätieteet osana yhteiskuntaa ja sen historiallista jatkumoa
  • tunnistaa metsäalan keskeiset toimenpiteet, toimijat ja rakenteet sekä ymmärtää metsätieteet tärkeänä osana tulevaisuuden rakentamista
  • tunnistaa kestävän metsätalouden keskeiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat
  • soveltaa eri metsätieteiden lähtökohtia ja perusmenetelmiä käytännön toimissa, joissa tuotetaan ja yhteen sovitetaan erilaisia aineellisia ja aineettomia hyötyjä metsätaloudessa.

Sisältö: Perusopinnot alkavat metsätieteisiin ja metsätalouteen johdattavilla kursseilla ja sisältävät metsätieteiden erikoistumisalojen, Metsien hoito ja metsäekosysteemit, Metsän arviointi ja metsäsuunnittelu, Metsäekonomia ja politiikka sekä Metsä-, energia- ja puuteknologia, peruskursseja. Metsätieteen perusopinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset, ja ne suoritetaan pääosin ensimmäisenä opiskeluvuonna. Kenttäkursseilla opiskelija paneutuu metsäympäristössä eri metsätieteiden tutkimuksen ja käytännön perusmenetelmiin ja metsäalan konkreettisiin käytäntöihin Suomessa.

Opintokokonaisuus (25 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Kohderyhmä: Kaikille alasta kiinnostuneille, alan opintoja suunniteleville, muiden opintojen tueksi sekä ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

Lisäksi metsätieteistä on tarjolla yksittäiset opintojaksot:

Metsätieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kestävän metsätalouden keskeiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsätaloudessa.

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.

Varmista ilmoittautumisajat opintojaksokohtaisista tiedoista.

Aikaisempien opintojen perusteella on mahdollisuus hakea väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Lisätietoa: Avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.
Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. 

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Päivä- ja iltaopetus
Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.