Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lineaarialgebra a MOOC-kurssi, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Lineaariset yhtälöryhmät ja näiden ratkaisu Gaussin eliminoinnilla, Euklidisen avaruuden vektorijoukon lineaarinen riippumattomuus, Euklidisen avaruuden aliavaruus, kanta ja dimensio, suorat ja tasot, matriisit, neliömatriisin determinantti, ominaisarvot ja diagonalisointi, vektorien pistetulo, ristitulo ja vektorikolmitulo. Tietokoneavusteinen laskenta matriisilaskennan sovelluksissa.

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän Gaussin menetelmällä. Hän pystyy esittämään sen vektori- ja matriisimuodossa sekä analysoimaan sen ratkaisujoukkoa. Hän tuntee Euklidisen avaruuden aliavaruuden, kannan ja dimension käsitteet. Erityisesti hän pystyy selvittämään, ovatko annetut vektorit lineaarisesti riippumattomia. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset, osaa laskea neliömatriisin determinantin ja käänteismatriisin. Opiskelija osaa todistaa matriisilaskennan peruslaskusäännöt ja perustella käänteismatriisin olemassaolon alkeismatriisien avulla. Hän pystyy myös määrittämään neliömatriisin ominaisarvot ja niitä vastaavat ominaisvektorit. Opiskelija osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa tehtäviä lineaarialgebran työkalujen avulla. Opiskelija pystyy hyödyntämään lineaarialgebraa käytännön ongelmien mallintamiseen, esimerkiksi pienimmän neliösumman menetelmää soveltaen. Hän osaa ratkaista laskutehtäviä sekä käsin että tietokoneella laskien.

Tämän kurssin sisältöjä voi jatkaa kurssilla Lineaarialgebra b.

Toteutustapa: Itsenäisen opiskelun mahdollistava MOOC-verkkokurssi. Kurssia pääsee esikatselemaan ilman ilmoittautumista valitsemalla ”Kirjaudu vierailijana / Log in as a guest”. Kurssin suorittaminen vaatii kurssille ilmoittautumista (alla).

Suoritustapa: Verkkokurssi ja loppukuulustelu (verkkotentti) yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaali: Poole, David: Linear Algebra: A Modern Introduction. Pesonen, Martti: Lineaarialgebra a (luentomoniste). Leon, Steven J.: Linear Algebra with Applications.

Opintojakso on opiskeltavissa itsenäisesti verkko-opintoina 1.9.2023-14.6.2024. Kurssin lopuksi on käytävä EXAM-tentissä yleisenä tenttipäivänä 22.9.2023, 1.12.2023, 12.4.2024, tai 14.6.2024. Opintojakson tarkemmat tiedot ja aikataulut löytyvät Pepin opinto-oppaasta.

Opintojaksosta järjestetään myös luentototeutus lähiopetuksena 8.1.-15.3.2024. Mikäli opiskelija haluaa opiskella jakson osallistumalla lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä koulutussihteeriin (yhteystiedot alla) viimeistään 12.12.2023 saadakseen ohjeet ilmoittautumiseen.

Luonnontieteistä, matematiikasta sivuaineena ja alan opetustehtävistä kiinnostuneet, sekä ammatillista osaamistaan kehittävät.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opintojakson opiskeluoikeusaika on 1.9.2023 - 14.6.2024.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  
Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin.

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-04-29 23:59