Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, syksy 2023

smart for good
Päivämäärä:
26.9.2023 - 14.11.2023
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Ravitsemus ja lääkeala, Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Etäopetus, Verkko-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat.

Osaamistavoiteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opetuksen ajankohta: 26.9.-14.11.2023. Ilmoittautumisaika 1.8.-18.9.2023. Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet 8 t ja itsenäistä verkkotyöskentelyä (oppimistehtävät, verkkotentti ja vertaistyöskentely) 127 h.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintokokonaisuuden lähiopetuksena järjestävissä yhteistyöoppilaitoksissa suoritustapana on luennot 8 h, tentti ja laaja esseetehtävä.

Arviointi: suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Essee 60 % ja verkkotentti 40 %, vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty.

Opettajat: Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Jussi Karppi (vastuuopettaja), lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Kirjallisuus:

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.) 2016: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90,
II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132,
IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463,
V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502,
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.
2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2020. (vastaa vuoden 2011 painosta).
3. Aalto-Setälä, T., Huikko, E. Appelqvist-Schmidlechner, K., Haravuori, H. & Marttunen, M. 2020. Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa: Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. Sivut 18–38, 47–51, 69–108.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-547-6
4. Lisäksi muu verko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla. 

Kellonajasta riippumaton

26.9.-14.11.2023. aikataulutetut verkko-opinnot.

Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 18.9.2023

Kirjaudu Moodle-verkko-oppimisympäristöön heti opintojen alkaessa.

Syyslukukaudelle aikataulutettu verkko-opintojakso ajalla: 26.9.-14.11.2023.

Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi kymmenen päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-01 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2023-09-18 23:59