Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Kiinteistö- ja asuntoriitajuridiikan täydennyskoulutusohjelma

Kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin liittyvää erityisjuridiikkaa ja oikeuskäytäntöä.
smart for good
  • Juridiikka
Päivämäärä:
29.4.2021 - 30.9.2021
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1595 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuspäivät muodostavat kokonaisuuden, jossa asunto- ja kiinteistökauppariitojen ydinjuridiikan ja oikeustapausten lisäksi käsitellään erikoisempia vastuutahoja ja ongelmatapauksia koskevia erityiskysymyksiä sekä asianajollisia näkökohtia kiinteistöriitoihin liittyen.

Voit osallistuja koko ohjelmaan tai yksittäisiin koulutuspäiviin. Koko ohjelmaan osallistuvat voivat halutessaan suorittaa kokonaisuudesta viisi opintopistettä. Opintopisteiden edellytys on osallistua luennoille sekä suorittaa hyväksytysti koulutukseen sisältyvät oppimistehtävät, joihin liittyy itsenäistä tutustumista kouluttajien nimeämiin aineistoihin. Oppimistehtävät tarkentuvat myöhemmin (esim. syvenny aihepiirin sopivan tietyn lain pykälään ja pohdi sen merkitystä sekä monivalintatentti). 
 

1. Ydinjuridiikka kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa to 29.4.2021 klo 8.30-11.30 (3 t) 

  • Koulutuspäivässä käydään syvällisesti läpi asunto- ja kiinteistökaupan virheperusteet, ostajan velvollisuudet ja virheen seuraamukset.

Kouluttaja:
AA, OTT, VT Tiina Koskinen-Tammi 
 

2. Muut vastuutahot ja erityistilanteet asunto- ja kiinteistökauppariidoissa to 20.5.2021 klo 8.30-11.30 (3 t) 

  • Koulutuspäivässä käsitellään muihin asunto- ja kiinteistökaupan vastuutahoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja vastuutahojen yhteisvastuullisuutta, ”oikean” vastuutahon valintaa ja muita useamman vastuutahon tapauksiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Kouluttaja:
AA, OTT, VT Tiina Koskinen-Tammi 
 

3. Asianajo kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa ke 25.8.2021 klo 8.30-11.30 (3 t) 

  • Koulutuspäivässä käsitellään erilaisia asuntoriidan ajamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä; esim. mikä on asianajon tavoite; riitely vai riidan ratkaisu, miten kannattaa huomioida eri osapuolten maksukykyyn liittyviä näkökohtia, millaista hyötyä on turvaamistoimesta sekä oikeudenkäyntikuluihin liittyviä kysymyksiä. Käsitellään myös todistelua ja riidanratkaisufoorumin valintaa.

AA, OTT, VT Tiina Koskinen-Tammi 
 
 

4. Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa 
to 30.9.2021 klo 9-15 (6 t) 

  • Oikeudenkäyntimenettely asunto- ja kiinteistökauppariidoissa on varsin vaativa projekti hyvin hallittavaksi. Koulutuspäivässä käydään läpi kiinteistö- ja asuntokauppariitojen oikeudenkäyntiprosessi valmistelusta pääkäsittelyyn. 
  • Sovinnoista merkittävä osa tapahtuu tuomioistuinsovittelussa, jonka hoitamiseen saat päivässä napakan tietopaketin ja käytännönläheisiä oppeja käräjätuomarilta. 


Kouluttaja:
Käräjätuomari Risto Hiltunen
 

Koulutuksen tavoite on syventyä asunto- ja kiinteistökauppariitoihin liittyvään juridiikkaan ja asianajoon sekä oikeudenkäyntiin ja tuomioistuinsovitteluun.

Asunto- ja kiinteistökauppoja ja niihin liittyviä riitoja hoitaville lakimiehille ja asianajajille. Sopii myös osaamisen laajentamiseen esimerkiksi kiinteistönvälittäjille ja asiantuntijoina toimiville. 
 

Koko ohjelma, yht. 4 koulutusta:
1286,29€ + alv 24 % (308,71 €), verollinen myyntihinta 1595,00 €.

Yksittäiset koulutukset: 
½ päivä 290,00 € + alv 24 % (69,60 €), verollinen myyntihinta 359,60 €
koko päivä 450,00 € + alv 24 % (108 €), verollinen myyntihinta 558,00 €

 

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi. 

Suomi