Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Kansanterveystieteen aineopinnot, verkko-opinnot, lv 2023-2024

smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Jussi Kauhanen. Kansanterveystieteen aineopintoihin 35 op kuuluu yhdeksän jaksoa. Opintojaksojen verkko-oppimisympäristöihin tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:


4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

4450515 Ehkäisevä terveydenhuolto 5 op

4455501 Results and experiences of community intervention programmes 2 op

4460744 Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

4450342 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 6 op

4460731 Ravitsemus- ja elintavat 5 op

4450516 Työterveyshuolto 2 op

4450325 Terveyden edistämistä ohjaava lainsäädäntö 3 op

4427519 Irti tupakasta -moniammatillisesti 2 op

Suoritustapa: Opintojaksoja voi opiskella kokonaan etänä tai verkko-opintoina omalta kotipaikkakunnalta käsin lukuunottamatta exam-tenttejä. Exam-tentin voi suorittaa, niitä järjestävien korkeakoulujen erillissä exam-tenttitiloissa.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.   

Kansanterveystieteen aineopintoihin 35 op kuuluu yhdeksän jaksoa. Opintojaksojen verkko-oppimisympäristöihin tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op (24.10-7.12.2023)

4450515 Ehkäisevä terveydenhuolto 5 op (15.1.2024 - 26.4.2024)

4455501 Results and experiences of community intervention programmes 2 op (1.8.2023-30.7.2024)

4460744 Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op (12.9.-31.12.2023 JA 12.1-30.4.2024)

TL00DE90 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 6 op (25.9.-30.11.2023 kontaktiopetus verkossa 25.9.2023 klo 15.00-16.00; 1.11.2023 klo 14.00-16.00 ja lisäksi vaihtoehtoinen verkko- tai lähiseminaari; lähiseminaari 28.11.2023 klo 13.00-16.00 tai verkkoseminaari 30.11 klo 15.00-18.00)

TL00CC82 Ravitsemus- ja elintavat 5 op (23.10.23-13.12.2023 ja 18.3.24-31.5.24) Huom! Jos et ole suorittanut ravitsemustieteen perusteet 5 op jaksoa ja suoritat Ravitsemus ja elintavat -opintojakson osana Kansanterveystieteen aineopintoja, vaaditaan ennakkomateriaalin opiskelu ennen opintojakson aloittamista.

4450516 Työterveyshuolto 2 op (1.8.2023-30.7.2024)

4450325 Terveyden edistämistä ohjaava lainsäädäntö 3 op (1.8.2023-30.7.2024)

4427519 Irti tupakasta -moniammatillisesti 2 op (9.10.-3.11.2023, kontaktiopetus verkossa 3.11.2023 klo 12.00-16.00)

Suoritustapa: Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin voi sisältyä mahdollisesti aikataulutettuja verkkoluentoja, jotka voivat sisältää aikataulutettua työskentelyä (esim. tehtävän palautuksia/ryhmätöitä).

Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomioi kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -verkko-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.   

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, terveyden edistämiseen, tutkimusmenetelmiin sekä yhteisöinterventiohin.

Opiskelija

  • tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän
  • osaa muodostaa käsityksen kansanterveystieteestä tieteenalana
  • perehtyy kansanterveyteen, kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja kansanterveyden kehitykseen Suomessa ja maailmalla
  • tuntee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa kuvata terveyspolitiikan osa-alueita ja tunnistaa sen laaja-alaisuuden
  • tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina ja hallitsee peruskäsitteet
  • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet.

Opinnot soveltuvat kaikille väestön terveydestä ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.

Lukuvuonna 2023-2024 toteutettaville opintojaksoille voi ilmoittautua 1.8.2023 alkaen. Katso yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat opintojaksojen tiedoista.