Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Hoitotieteen aineopinnot, verkko-opinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
37 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
555 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan ja tutkimusmenetelmiin sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.

Osaamistavoitteet: Hoitotieteen aineopinnot suorittanut opiskelija saa valmiuksia

 • hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa
 • seurata hoitotieteen kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti
 • tieteelliseen ajatteluun ja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon uudistuvissa toimintaympäristöissä

Opintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä

Kohderyhmä: Hoitotieteen opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Hoitotieteen aineopintojen opintokokonaisuus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäisille opintojaksoille voivat ilmoittautua myös muut tutkinto-opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat. Nämä on kuvattu tarkemmin kunkin opintojakson omissa kuvauksissa. Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkinto-ohjelmiin (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.

Jatko-opintomahdollisuudet:

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen opintoihin. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme.  Tarkemmat tiedot ja valintaperusteet julkaistaan erikseen opintopolussa. Tutustu myös opiskelijan mietteisiin hoitotieteen opinnoista.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: Opintokokonaisuuksille on omat Moodle-ympäristöt, joihin on koottu tietoa opinnoista ja opintojaksoista, ja ne toimivat myös tiedotuskanavina opintoihin liittyvissä asioissa. Opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen saat apua oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Hoitotieteen aineopinnot 37 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • TH00DI70 Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op, 29.8.2023 - 30.10.2023
 • 4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op, 11.9.2023 - 20.11.2023
 • TH00CT25 Hoitotieteen teoria 1 5 op, 1.11.2023 -27.3.2024
 • TH00CT26 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op, 6.9.2023 – 29.9.2023
 • TH00CT27 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op, 9.10.2023 - 31.10.2023
 • TH00CT28 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op, 6.11.2023 - 3.12.2023
 • 4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op, 7.9.2023 - 20.10.2023
 • 4310204 Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op, 9.10.2023 - 6.12.2023
 • TH00DI71 Intercultural competence and professionalism 5 op, 19.2.2024 - 1.5.2024

Suoritustapa: Opinnot on suoritettavissa verkko-opintoina.

Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat vain tiettyyn aikaan lukuvuoden aikana ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä sekä pakollisia seminaaripäiviä (etäosallistuminen verkon välityksellä mahdollista). Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Aineopinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 lukuvuoden aikana. Aineopinnot voi suorittaa halutessaan myös yhden lukuvuoden aikana. Tällöin on hyvä huomioida opintojaksojen aikataulut (toteutuvat osittain samanaikaisesti).

Ilmoittaudu toteutukseen sen mukaan, milloin aiot opintojakson suorittaa. Suunnittele siis opintosi huolella. Saat apua opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä (ks. yhteystiedot).

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Huomioithan, että osa opintojaksoista toteutuu vain tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai opintomaksun suorittamiseen liittyen, ota yhteyttä koulutussihteeriin (ks. yhteystiedot alla).