Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Gerontologian perusopinnot, verkko-opinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnot perustuvat gerontologisen tutkimuksen tuottamaan tietoon ja kartuttavat laaja-alaisesti osaamista ikääntymisestä, vanhenemismuutoksista, toimintakyvystä, vanhuuden sairauksista, lääkehoidosta sekä ikääntymisestä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opinnot vahvistavat myös opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa.

Gerontologian perusopintokokonaisuus on hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. Opinnot vahvistavat iäkkäiden parissa toimivien ammattilaisten tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Gerontologian perusopinnot toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden ja Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntien yhteistyönä. Perusopintojen kokonaisuus sekä sen yksittäiset opintojaksot ovat vapaassa tarjonnassa Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jatkuvan oppimisen opinto-oikeudella opiskeleville ja avoimessa yliopistossa opintoja suorittaville.

Lukuvuosina 2023-24 ja 2024-25 gerontologian perusopinnot voi suorittaa 25 op tai 30 op laajuisina. 25 op:n perusopintokokonaisuus sisältää alla luetellut kaikille yhteiset opintojaksot.
30 op opintokokonaisuudessa opiskelija valitsee lisäksi toisen alla mainituista kahdesta valinnaisesta opintojaksosta.

Kaikille yhteiset opintojaksot (25 op):

4450353 Johdatus gerontologiaan 2 op

4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

5513400 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

55134002 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Valinnaiset opintojaksot (5 op), toinen seuraavista

4450356 Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op

5513535 Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
  • pystyy arvioimaan yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
  • hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
  • osaa yleisimmät vanhenemismuutokset ja niiden keskeiset vaikutukset
  • osaa määritellä iäkkäiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät
  • osaa perusteet ikääntyneillä yleisistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidosta
  • osaa arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa
  • on saavuttanut hyvät valmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja gerontologisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Kohderyhmä

Gerontologian perusopinnot sopivat käytännön vanhustyössä toimiville, hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskenteleville henkilöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Lukuvuosina 2023-2024 ja 2024-2025 gerontologian perusopinnot voi suorittaa 25 op tai 30 op laajuisina. Ennen lukuvuotta 2023-2024 aloittaneet opiskelijat suorittavat gerontologian perusopinnot loppuun 25 op:n laajuisena. Lukuvuonna 2023-2024 aloittaneet opiskelijat suorittavat opinnot 30 op:n laajuisena. 25 op:n perusopintokokonaisuus sisältää alla luetellut kaikille yhteiset opintojaksot. 30 op opintokokonaisuudessa opiskelija valitsee lisäksi toisen alla mainituista kahdesta valinnaisesta opintojaksosta.

Kaikille yhteiset opintojaksot (25 op):

4450353 Johdatus gerontologiaan 2 op

4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

5513400 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

55134002 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Valinnaiset opintojaksot (5 op), toinen seuraavista

4450356 Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op

5513535 Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op

Suoritustavat

Verkko-opinnot; verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. 

Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomioi kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen info:

Tiistai 8.8.2023 klo 17.00-18.00

Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä

Gerontologian opintojen johdanto- ja esittelyluento:

To 7.9.2023 klo 16.00-17.30

Elokuun alussa järjestetään Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen info sekä syyskuun alussa gerontologian opintojen info. Infotilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki avoimen yliopiston opinnoista ja gerontologian opinnoista kiinnostuneet. Infotilaisuuksiin ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua. Infot järjestetään etänä Teamsin kautta. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Nämä hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024. Opintokokonaisuuden hinta 25 op laajuisena 375€. Hinta 30 op laajuisena 450€.


Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.


Kirjallisuuden hankinta/lainasuskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisten opintojaksojen tiedoista.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.

Lukuvuonna 2023-2024 toteutettaville opintojaksoille voi ilmoittautua 1.8.2023 alkaen. Katso yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat opintojaksojen tiedoista.