Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Filosofian perusopinnot, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu, Kuopio
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Lähiopetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa ja itsenäistynyt vasta sitten, kun on kyennyt omilla tutkimusmenetelmillään hankkimaan tosiasiatietoa maailmasta. Filosofia ei tutki tosiasioita vaan niiden löytämiseen käytettäviä metodeja, niiden ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä ja niitä koskeville käsityksille esitettyjä perusteita. Filosofia on siten ajattelua koskevaa ajattelua.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa filosofiasta perusopinnot, 25 opintopistettä. Filosofian perusopintojen sisältöjä ovat filosofian perusteet, yhteiskuntafilosofia, etiikka, tieteenfilosofia ja filosofian menetelmät. Opinnot sopivat hyvin tutkintotavoitteisille, eri alojen avoimen yliopiston opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opiskelija voi suorittaa filosofian opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja.

Filosofian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Filosofian perusteet, yhteensä 5 op:

Johdatus filosofiaan, luennot (Joensuu) / Johdatus filosofiaan, luennot (Kuopio) 2 op tai Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op

Filosofian historia, luennot (Joensuu) / Filosofian historia, luennot (Kuopio) 3 op / tai Filosofian historia 1, kirjatentti 3 op

Yhteiskuntafilosofia, yhteensä 5 op:

Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, luennot (Joensuu) / Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, luennot (Kuopio) 2 op tai Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, kirjatentti 2 op

Yhteiskuntafilosofian jatkokurssi (kirjatentti) 3 op

Etiikka, yhteensä 5 op:

Johdatus etiikkaan, luennot (Joensuu) / Johdatus etiikkaan, luennot (Kuopio) 2 op tai Johdatus etiikkaan, kirjatentti 2 op

Etiikan jatkokurssi (kirjatentti) 3 op

Tieteenfilosofia, yhteensä 5 op:

Johdatus tieteenfilosofiaan, luennot (Joensuu) / Johdatus tieteenfilosofiaan, luennot (Kuopio) 2 op tai Johdatus tieteenfilosofiaan, kirjatentti 2 op

Tieteenfilosofian jatkokurssi (kirjatentti) 3 op

Filosofian menetelmät, yhteensä 5 op:

Filosofian menetelmät, kirjatentti 5 op

Klikkaamalla opintojakson nimeä, pääset katsomaan opintojakson tarkempia tietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan.

Opiskelutavat ja opintojen ohjaus

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden suoritustapojen ja aikataulujen mukaisesti. Opintoja suoritetaan tenttimällä kirjallisuutta tai osallistumalla luento-opetukseen niillä opintojaksoilla, joilla luentokurssi on vaihtoehtona kirjatentille. Luennot suoritetaan luennoitsijan ilmoittamalla tavalla, yleensä joko erillisenä luentokuulusteluna tai oppimispäiväkirjalla. Opintojen suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Filosofian perusopintojen kirjatentit suoritetaan sähköisessä EXAM-tenttijärjestelmässä Joensuun tai Kuopion kampuksilla tai EXAM-tenttivierailuina niissä korkeakouluissa, joissa se on mahdollista. Tutustu sähköiseen tenttiin Kamussa. Luento-opetus järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Kirjallisuustenttejä voi suorittaa läpi lukuvuoden. Luennot järjestetään niille osoitettuna ajankohtana. Luennoille ei ole mahdollista osallistua etänä eikä luentoja tallenneta.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla.Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Varaa aika ohjaustapaamiseen - suunnitellaan opintojasi yhdessä: veera.kiiski@uef.fi

Filosofian opinnot sopivat hyvin tutkintotavoitteisille, eri alojen avoimen yliopiston opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton
Päiväopetus

Kirjallisuustentteinä suoritettavilla opintojaksoilla opiskelu on itsenäistä oman aikataulun mukaan tapahtuvaa opiskelua. Luentokurssina toteutettavilla opintojaksoilla opetus on päiväopetusta Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Tarkista ilmoittautumisajat, opintojen aikataulu ja suorittamistavat opintojaksokohtaisesti.

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 15e/op.