Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Erityispedagogiikan aineopinnot, lv 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus, Etäopetus, Lähiopetus
Hinta:
525 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 OP JÄÄ KOKONAISUUTENA TARJONNASTA TAUOLLE SYKSYSTÄ 2024 ALKAEN.

AIEMMIN OPINNOT ALOITTANEET VOIVAT SUORITTAA KOKONAISUUDEN LOPPUUN LV 2024-2025 AIKANA.

TARJONTAAN JÄÄ YKSITTÄISIÄ AINEOPINTOJEN JAKSOJA.

Sisältö:

Erityispedagogiikka on oppiaine, jonka keskiössä on tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälinen
korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Keskeisinä aihealueina ovat oppimisen vaikeudet ja niiden taustalla olevat tekijät sekä
toiminta- ja oppimisympäristön merkitys yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen
erityispedagogiseen perustaan ja sen yhteiskunnalliseen tehtävään sekä erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Tavoitteet:

Erityispedagogiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- osaa määritellä keskeiset oppimisen vaikeudet ja tunnistaa niiden taustalla olevia tekijöitä

- osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa tieteellisen raportin laatimisessa.

Kohderyhmä:
Erityispedagogiikan aineopinnot sopivat erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneelle, opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, etenkin oppimisen vaikeuksista kiinnostuneille. Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot on antoisa, monipuolinen sivuaine kaikille käyttäytymistieteitä opiskeleville tutkinto-opiskelijoille.

HUOM! Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (yht 60 op) eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta.

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (linkit jatkuvan oppimisen koulutushakuun)

 • Lukutaito ja vuorovaikutus osana hyvinvointia 5 op myös kesä, ilm päättyy 31.5.2024
 • Inklusiiviset toimintaympäristöt 2 op, syksy, kevät, kesä ilm 1.-23.5.2024
 • Toimintaympäristöt ja laajeneva tuki 3 op syksy, kevät, ilmoittautuminen päättynyt
 • Oppimisen arviointi ja tuki 5 op, syksy, kevät, ilmoittautuminen päättynyt
 • Kvalitatiivinen tutkimus 1, luennot 3 op vain kevät, ilmoittautuminen päättynyt
 • Kvalitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 2 op, vain kevät, ilmoittautuminen päättynyt
 • Kvantitatiivinen tutkimus 1, monimuoto-opetus 3 op, vain syksy, ilmoittautuminen päättynyt
 • Kvantitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 2 op vain syksy, ilmoittautuminen päättynyt
 • Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op, syksy, kevät ilmoittautuminen päättynyt
 • Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä (erityispedagogiikka) 1 op, syksy, kevät ilmoittautuminen päättynyt
 • Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op syksy, kevät ilmoittautuminen päättynyt

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkokursseja, oppimistehtäviä, opetukseen osallistumista Joensuussa ja etänä, sähköisiä tenttejä, verkkotenttejä. Opintojaksojen suorittaminen on aikataulutettu, seminaarityöskentelyn ja tutkielman suorittaminen kestää lukukauden. Menetelmäopintoihin ja  ja tutkielmaopintojen opetukseen on mahdollisuus osallistua etänä lv 23-24 (huomioi ryhmäerot ja lukukausitoteutuserot )

Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Opinnoissa ei ole määrättyä suorittamisjärjestystä, mutta yksittäisten jaksojen osalta on suosituksia tai vaatimuksia edeltävistä opinnoista.

Ennen ilmoittautumista tutustu huolella opintojaksojen sisältöihin, suoritustapoihin ja aikatauluihin - voit katsoa opintoja myös Peppi-oppaasta. Huomioi opetuksen kellonajat - ja opetukseen osallistuminen, myös etäopetuksessa!


Ennen ilmoittautumista tutustu huolella jakson sisältöön, suorittamistapoihin ja aikatauluihin. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain Jatkuvan oppimisen koulutushaun opintojakson sivulla (linkit edellä) tai opintopolku.fi-palvelussa opintojakson omalla sivulla.

Ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen jälkeen tulee perehtyä huolella aloitusohjeisiin. Yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen tulee kirjautua opintokokonaisuuden eLearn Moodle-ympäristöön ja jatkaa perehtymistä opintoihin, opiskeluohjeisiin ja järjestelmiin.


Huomioi, että tutkinto-opiskelijoita ja avoimen opiskelijoita koskevat opetuksessa samat säännöt. Avoimen yliopiston opiskelijan maksama opintomaksu, sen myötä saatu ajallisesti rajallinen, toteutuskohtainen opiskeluoikeus tai työn ohessa opiskelu eivät oikeuta erityishuomiointiin.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Päiväopetus

Opintojaksot ovat aikataulutettuja ja opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy reilua viikkoa ennen opetuksen alkua. Katso opiskelijaksi ilmoittautumisajan kesto opintojakson omalta sivulta ja erityisesti opetuksen kuvaukset, aikataulut ja kellonajat - myös etäopetuksessa. Menetelmäopinnot ja tutkielmaseminaari edellyttävät opetukseen osallistumista myös etäryhmissä. Opetus käynnistyy syyskuussa ja tammikuussa, lisäksi kesäopetusta rajatusti.

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena toteutuspaikkana käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöjä osoitteessa https://elearn.uef.fi/, myös Itä-Suomen yliopiston Teams-ympäristöä.


Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

Suomi