Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Englannin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

HUOM! Englannin kielen perusopinnot jäävät tauolle avoimen yliopiston tarjonnasta lukuvuonna 2024-2025.

Maailmankieli englanti on yksi Itä-Suomen yliopiston suosituimmista sivuaineista. Opinnoissa kehityt englannin kielen ammattilaiseksi, jolla ovat hallussa niin erilaiset viestintätilanteet kuin kielen ja kulttuurin asiantuntemus.

Englannin kieli on koulussa opetettava aine, joten opinnot soveltuvat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville. Opinnoista saat erinomaisen kielitaidon sekä laajat tiedot englanninkielisen kielialueen kulttuureista ja kirjallisuudesta. Opetuskieli on englanti.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, seminaarit, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallisuustentit. Opetuskieli englanti.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu englannin kielen perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. avautuu välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen. Opintokokonaisuuden opinnot tulee suorittaa neljän lukukauden (2 vuotta) aikana.

Opintojen opetuskieli on englanti.

Englannin kielen perusopintoihin (30 op) sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Pakolliset opintojaksot:

A.Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (10 op):

2130351 Akateeminen kirjoittaminen (5 op)

2130352 Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä (3 op)

2130353 Nykyenglannin äänteet (2 op)

B. Kieli ja sen käyttö yhteiskunnassa (5 op)

2130354 Nykyenglannin rakenteet 1 (3 op)

2130355 Englannin kieli tutkimuskohteena (1 op) 

2130356 Kulttuurienvälinen viestintä (1 op) 

C. Kirjallisuusopinnot (5 op)

2130357 Englanninkielisen kirjallisuuden trendit (1 op)

2130358 Englanninkielinen kirjallisuus: teksti ja konteksti (4 op)

D. Kulttuurinen osaaminen (5 op)

2130359 Britanniatietous (3 op)

2130360 Amerikkatietous (2 op)

E.  Opiskelija suorittaa osana englannin kielen perusopintoja yhden seuraavista 5 op:n kursseista:

Valinnaiset opintojaksot ovat vapaasti avoimen yliopiston opiskelijoiden opiskeltavissa. Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan Jatkuvan oppimisen sivuilla tai Opintopolussa.

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)

2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)

2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

Hakumenettely:

Sivuainekokeen kautta otetaan enintään viisi avoimen yliopiston kautta perusopintoja suorittamaan pyrkivää opiskelijaa. Sivuainekoe järjestetään kerran vuodessa syksyllä. Lue tarkemmat ohjeet Opintopolussa Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta tai Avoimen yliopiston koulutushakusivustolla alempaa.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Vieraiden kielten opintojen info opintoihin hakeneille järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

HUOM. englannin kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu pyytämällä koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

HAKUOHJEET:

Sivuainekokeen kautta otetaan enintään viisi avoimen yliopiston kautta perusopintoja suorittamaan pyrkivää opiskelijaa. Sivuainekoe järjestetään kerran vuodessa syksyllä.

Hakuaika: 1.8. klo 9.00 - 24.8.2023 klo 15.00.

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 1.8.2023 klo 9.00 - 24.8.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi.

Kokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin 25.8.2023.

Sivuainekoe suoritetaan kirjallisena Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 28.8.2023 klo 14–17 salissa AU100. Ollakseen valintakelpoinen hakijan on saatava kokeen kysymyksistä oikein vähintään 50 %. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen sivuainekokeen perusteella.

Valinnan tulos ilmoitetaan sivuainekokeeseen osallistuneelle opiskelijalle sähköpostitse viimeistään 4.9.2023 hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin. Opintokokonaisuudelle myönnetty opiskeluoikeusaika Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on kaksi vuotta (4 lukukautta). Mikäli aiot hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta, huomioithan, että perusopinnot tulee olla suoritettuna valintaperusteissa mainitulla tavalla.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • Osaa viestiä korrektisti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • Tuntee englanninkielisen tekstin rakentumisperiaatteet ja osaa tuottaa erilaisia tekstejä
  • Tuntee ja tunnistaa englannin kielen äänteet ja puhefunktiot
  • Tuntee englannin kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteet sekä osaa kuvata niitä
  • Tuntee keskeisten englanninkielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan keskeiset piirteet
  • Tuntee kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä
  • Tuntee englannin kielen merkityksen globaaleissa ja kulttuurienvälisissä konteksteissa

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on kehittänyt seuraavia työelämätaitoja:

  • Kielitaito, monialaisuus, kulttuurienvälinen osaaminen, työskentely monikulttuurisessa ja – kielisessä ympäristössä, tiettyjen maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, esiintymistaidot, argumentointitaidot, tiedonhaku, perustoimisto-ohjelmat, merkityksenanto, sosiaalinen älykkyys, ajanhallinta- ja priorisointitaidot, tietolähteet ja lähdekritiikki.

Englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, englannin kieltä ja kulttuuria opiskelevaan hakevat, uuden opetettavan aineen tarvitsevat/haluavat opettajat (edellyttää perus- ja aineopintoja).

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteriltä). 
Valinnaiset opintojaksot ovat vapaasti opiskeltavissa ilman myönnettyä opiskeluoikeutta englannin kielen perusopintoihin:

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)

2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)

2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.
Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Löydät Pepin opinto-oppaassa (HUOM. avautuu uuteen välilehteen) opintojaksojen aikataulut. Opetus on integroitu tutkinto-opetukseen, joten katso luento- ja harjoitusryhmien aikataulut. Avoimen yliopiston ilmoittautumsiryhmän tiedoista löytyvät vain ilmoittautumisaikataulut.

Vieraiden kielten opintojen aloitusinfo järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

Englanti

Ei sähköistä ilmoittautumista

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 1.8. klo 9.00 - 24.8.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi.

Kokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin 25.8.2023.

Sivuainekoe suoritetaan kirjallisena Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 28.8.2023 klo 14–17 salissa AU100. Ollakseen valintakelpoinen hakijan on saatava kokeen kysymyksistä oikein vähintään 50 %. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen sivuainekokeen perusteella.

Valinnan tulos ilmoitetaan sivuainekokeeseen osallistuneelle opiskelijalle sähköpostitse viimeistään 4.9.2023 hänen hakiessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseensa.