Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, lv. 2023-2024, verkko-opinnot

smart for good
Laajuus:
3 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Liiketalous ja kansainvälisyys
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
45 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimuksen merkityksen ja roolin yhteiskunta- ja kauppatieteiden eri tieteenaloilla ja tutkimussuuntauksissa, osaa selittää, mitä mittaaminen ja mitta-asteikot ovat sekä tuntee tilastollisen päättelyn, hypoteesien asettelun ja testaamisen lähtökohdat ja merkityksen. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa lukea, arvioida ja tuottaa muuttujien ja niiden riippuvuuksien kuvailevaa analyysiä (graafinen esitys) sekä lukea SPSS-ohjelman tulostauluja sekä tuntee SPSS-ohjelman pääpiirteet. Opintojaksolla käsitellään mm. t-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, korrelaatiota, khiin neliön testiä sekä yhden selittäjän regressioanalyysiä.

Opintojaksolla käydään läpi mittaamisen, otannan, tilastollisen kuvailun, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteamisen sekä tilastollisen päättelyn perusteet menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Opetuksen pääpaino on peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Kurssilla esitellään tutkimusesimerkkejä SPSS:ää hyväksi käyttäen.

Suoritustapa:

Verkkotentti.

Syksy 2023: ke 27.9. klo 14-20, ke 25.10. klo 14-20, ke 29.11. klo 14-20

Kevät 2023: ke 21.2. klo 14-20, ke 20.3. klo 14-20, ke 17.4. klo 14-20, ke 22.5. klo 14-20

Kirjallisuus:
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 – 17 ja verkkokurssilla mainittu muu oheismateriaali.

Opettaja: Timo Tammi ja Antti-Jussi Kouvo

Arviointi: 0-5

Opintojakso on yksittäinen kauppatieteiden opintojakso sekä kuuluu myös Sosiaalityön aineopintokokonaisuuteen.

Katso myös ohjeita opiskeluun avoimessa yliopistossa.

Opiskelija
• tuntee tilastollisten menetelmien lähtökohdat ja menetelmien käyttötarkoituksen yhteiskunta- ja kauppatieteiden alojen tutkimuksessa
• osaa soveltaa perusmenetelmiä ja käyttää SPSS-ohjelmaa yksinkertaisten analyysien tekemiseen

Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Ajankohdasta riippumaton

Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti.

Verkkotentti.

Syksy 2023: ke 27.9. klo 14-20, ke 25.10. klo 14-20, ke 29.11. klo 14-20

Kevät 2023: ke 21.2. klo 14-20, ke 20.3. klo 14-20, ke 17.4. klo 14-20, ke 22.5. klo 14-20

Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje:

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-07 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-05-02 15:00