Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

YUFERING-hankkeen toimijat kokoontuivat Kyproksella.

YUFERING-hanketoimijat kokoontuivat Kyproksen yliopistolla

YUFE-yliopistoliittouman YUFERING-hankkeen Annual Progress Meeting pidettiin 9.–10.5.2022 Kyproksen yliopistolla Nikosiassa sekä etäyhteydellä verkossa. Kyproksen yliopistolla hankekokoukseen osallistui runsaat 30 hanketoimijaa kymmenestä YUFE-yliopistosta. Kokouksessa luotiin katsaus ensimmäisen hankevuoden toimenpiteisiin sekä seuraavan kahden hankevuoden tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

Avoimen tieteen mahdollisuudet ja haasteet nousivat vahvasti esille muun muassa Carlos III Madrid -yliopiston professori Eva Mendezin keynote-puheessa ja sen innoittamassa keskustelussa. Erityisen antoisaa Kyproksen yliopistolla oleville kokousosallistujille oli mahdollisuus tavata kasvokkain muiden yliopistojen kollegoita runsaan vuoden etätyöskentelyn jälkeen.

Verkostoitumiseen tarjosivat mahdollisuuden niin kuuden alahankkeen pienryhmätapaamiset kuin kokousosallistujien yhteinen sosiaalinen ohjelma.

UEF kehittää ura- ja palkitsemisjärjestelmää sekä avoimen tieteen suoritteiden arviointia

Itä-Suomen yliopisto muodostaa yhdessä yhdeksän muun eurooppalaisen yliopiston kanssa YUFE – Young Universities for the Future of Europe -yliopistoliittouman. YUFE on yksi 41 eurooppalaisesta yliopistoliittoumasta, jotka Euroopan komission Erasmus+- ja Horisontti 2020 -rahoitusten avulla kehittävät korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita, lisäävät liikkuvuutta ja rakentavat eurooppalaista koulutusaluetta.

Kyproksen yliopisto koordinoi YUFE-liittouman YUFERING – YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide KNowledGe Transfer -hanketta 1.3.2021–28.2.2024, joka kehittää verkoston tutkimus- ja innovaatioulottuvuutta sekä edistää avointa tiedettä.

Itä-Suomen yliopisto koordinoi YUFERING-hankkeen kahta alahanketta, joissa kehitetään tutkijoiden ura- ja palkitsemisjärjestelmää mukaan lukien avoimen tieteen suoritteiden arviointia.

Tavoitteena on kehittää tutkijoiden ura- ja palkitsemisjärjestelmämalli, joka sisältää tutkijan ansioiden laadullisen arvioinnin ja avoimen tieteen suoritteiden kriteeristön. Malli huomioi monipuolisesti tutkijan ansiot tutkimuksessa, opetuksessa, johtamisessa ja tiimityössä, sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

Pilottivaiheessa on vaikuttavuusportfoliomalli, joka pyrkii korostamaan tutkimuksen ja muun akateemisen työn ansioiden sisältöä ja vaikuttavuutta määrän sijaan. Malli mahdollistaa kvalitatiivisen, tutkijalähtöisen narratiivin tutkijan tärkeimmistä saavutuksista ja niiden merkityksestä mutta myös vaikuttavuuden osoittamisen kullekin tieteenalalle sopivin kvantitatiivisin indikaattorein.

Itä-Suomen yliopiston lisäksi YUFEssa ja YUFERING-hankkeessa toimivat Antwerpenin yliopisto Belgiasta, Bremenin yliopisto Saksasta, Carlos III Madrid -yliopisto Espanjasta, Essexin yliopisto Iso-Britanniasta, Kyproksen yliopisto, Maastrichtin yliopisto Hollannista, Nicolaus Copernicus -yliopisto Puolasta, Rijekan yliopisto Kroatiasta, ja Tor Vergata -yliopisto Italiasta.

Lue lisää YUFERING-hankkeesta.https://yufe.eu/yufering/

Ota yhteyttä Itä-Suomen yliopiston YUFERING-hanketoimijoihin