Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Iloisia ihmisiä yhdessä.

Yritysyhteistyön vaikuttavuus korkeakoulujen arjessa

Viime vuoden lopussa päättynyt Yrike-hanke kokosi yritysyhteistyön käytänteitä Itä-Suomen yliopiston, Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen toiminnassa.

Yritysyhteistyön merkitystä erityisesti Itä-Suomen yliopiston arjessa pyrittiin tuomaan konkreettisesti esille hakemalla yksinkertaisia, matalan kynnyksen yhteistyömuotoja.

—Hankkeen aikana rakennettiin yliopiston käyttöön oma, kolmiportainen kumppanuusmallirakenne, jossa kumppanuudet jaettiin opetukselliseen, tutkimukselliseen ja strategiseen kumppanuuteen, asiakkuuspäällikkö Arttu Taponen sanoo.

Opetuksellisen kumppanuuden keskeisinä elementteinä ovat muun muassa yritysvierailut, luennoitsijavierailut, yrityscaset ja yrityksen koulutustarpeiden huomioiminen osallistamalla yrityksiä koulutusten suunnitteluun eri keinoin.  

Tutkimukselliset kumppanuudet keskittyvät yhteisiin tutkimushankkeisiin, tilaustutkimuskokonaisuuksiin ja ekosysteemiyhteistyöhön.

Strategisessa kumppanuudessa on kyse jo useampia tiedekuntia läpileikkaavista kokonaisuuksista, ja yhteistyöyrityksetkin ovat poikkeuksetta suuria toimijoita. Kahden ensimmäisen kohdalla myös pk-sektorin yritykset ovat varsin potentiaalisia kumppaneita.

Hankkeessa benchmarkattiin muiden korkeakoulujen, erityisesti teknisten yliopistojen käytänteitä, ja havaintojen pohjalta rakennettiin omaa, Itä-Suomen korkeakoulujen yritysyhteistyön kumppanuusmallia.

—Kumppanuusmallin rakentamisessa erityisesti pohjoiskarjalaisilla yrityksillä oli vahva rooli, niiden antaessa panostaan osallistumalla kahteen työpajaan, joissa kaivettiin esiin erityisesti yrityksiä koskettavia tarpeita korkeakoulu-yritysyhteistyössä, yritysyhteistyökoordinaattori Heli Laine sanoo.

Keskeisimmiksi tarpeiksi nousivat osaavan työvoiman tarve, sekä uuden ajan työskentelytaitojen kehittäminen. Näiden tarpeiden pohjalta rakennettiin yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa erityisesti pk-sektorille tarkoitettu palvelu uuttakasvua.fi

— Palvelun keskeisin tavoite Itä-Suomen yliopiston näkökulmasta on antaa pohjaa aloittaa yhteistyö pienten kokeilujen kautta, Taponen ja Laine kertovat.

— On huomattu, että ensimmäinen kontakti ja sen kautta ensimmäinen yhteistyöprojekti yhdessä yrityksen kanssa avaavat varsin usein näkökulmia ja polkuja eteenpäin kohti merkittävämpää yhteistyötä. Ongelma on, ettei yliopistoa ja sen mahdollistamia yhteistyön paikkoja oikein tunneta yritysten puolella.

—Mahdollisimman helppokäyttöisten palvelujen avulla pyrkimyksemme on madaltaa riskiä ottaa ensimmäinen askel kohti yhteistyön aloittamista.

Hankkeen toiminnasta julkaistiin kooste osana Savonia ammattikorkeakoulun julkaisusarjaa, jossa yritysyhteistyön eri osa-alueita avataan tarkemmin. Julkaisu löytyy osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/626580

Profiilikuva: Arttu Taponen

Arttu Taponen

Asiakkuuspäällikkö

Profiilikuva: Heli Laine

Heli Laine

Yritysyhteistyökoordinaattori