Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Iloisia ihmisiä yhdessä.

Ainejärjestöjen yritysyhteistyön valmennuksia jatketaan vuonna 2022

Itä-Suomen yliopisto jatkaa ja laajentaa viime vuonna aloitettuja ainejärjestöjen yritysyhteistyön valmennuksia. Valmennuksissa ainejärjestötoimijat ovat saaneet opastusta työelämälähtöisen toiminnan kehittämiseen, kuten puhujatapahtumien, työpaikkavierailujen ja työnhakuiltojen järjestämiseen.

Toiminnan ydintavoitteena on kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä. Valmennuksissa mukana olleet järjestöt ovat saaneet omalle järjestölleen kohdennettua koulutusta, jonka tavoitteena on ollut luoda pohja yritysyhteistyön tekemiselle.

– Vuonna 2021 pilotoitu valmennus koettiin ainejärjestöiltä saadun palautteen perusteella varsin hyödylliseksi sekä myös tarpeelliseksi. Tämän vuoksi toimintaa haluttiin jatkaa myös seuraavana vuonna ja laajentaa entisestään, kertoo innovaatioasiantuntija Tomi Tuovinen Itä-Suomen yliopistolta.

Itä-Suomen yliopiston kumppanina valmennuksissa on toiminut Männikkömetsä Oy, jonka perustajat ovat kaikki entisiä ainejärjestöaktiiveja.

– Monessa projektissa yritetään yhdistää opiskelijat ja työelämä. Nämä valmennukset ovat kuitenkin uniikkeja, sillä näissä pallo on opiskelijoilla itsellään. Opiskelijat saavat valmennusta yritysyhteistyön tekemiseen ja he saavat itse päättää, millaista yhteistyötä haluavat tehdä, kertoo Aapeli Tourunen Männikkömetsä Oy:stä.

Valmennukset ovat tuoneet työelämää lähemmäs opiskelijoita

Valmennuksiin osallistuneet järjestöt toteuttivat liki 20 työelämälähtöistä tapahtumaa tai toimenpidettä. Näihin kuului muun muassa puhujatapahtumien ja työpajojen järjestämistä, mutta myös työnhakutapahtuman toteuttamista ammattijärjestön kanssa sekä oppiainemarkkinointiin keskittyvän podcastin suunnittelua.

Ennen projektia yksikään mukana olevista järjestöistä ei juuri panostanut työelämälähtöiseen toimintaan. Opiskelijat kokevat, että ainejärjestöillä on tärkeä rooli työelämätaitojen- ja yhteyksien kehittämisessä.

– Kaikki opiskelijamme eivät välttämättä vielä tiedä, mihin he voivat työllistyä valmistuttuaan. Ainejärjestöillä on paljon resursseja, jotka mahdollistavat toimimisen linkkinä työnantajien ja opiskelijoiden välillä, madaltaen kaikkien tahojen kynnystä luoda uusia yhteyksiä, Tombolo ry:n puheenjohtaja Krista Leppänen kertoo.

– Valmennusten avulla olemme saaneet lisää itseluottamusta ja rohkeutta ottaa yhteyttä yrityksiin. Ainejärjestön kautta jäsenet saavat nopeasti apua työnhakuun ja työelämäyhteyksien lisäämiseen. Ainejärjestö on matalan kynnyksen avustaja työelämään pääsemisessä, Epsilon ry:n puheenjohtaja Siiri Hakala sanoo.

Valmennuksissa ovat olleet mukana yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja filosofian järjestö Praxis, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan Tombolo, matematiikan ja fysiikan Epsilon, äidinkielen ja kirjallisuuden Täky sekä yleisen historian Varnitsa. Vuonna 2022 toiminta laajenee, jolloin valmennusta saavat myös psykologian Oidipus, biologian Mikrovillus sekä metsätieteiden Metsäylioppilaat.

Lisätietoja:

Tomi Tuovinen, innovaatioasiantuntija, tomi.tuovinen (a) uef.fi, 050 571 5046

Aapeli Tourunen, toimitusjohtaja Männikkömetsä Oy, aapeli.tourunen (a) mannikkometsa.fi, 044 9705500