Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEF-tunnus.

Yliopisto ja ammattikorkeakoulut kehittävät yritysyhteistyötään

Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut tiivistävät työelämäyhteistyötään ja pyrkivät lisäämään tutkimuksen ja koulutuksen alueellista vaikuttavuuttaan kehittämällä uusia yhteistyömuotoja ja toimintamalleja työelämäyhteistyöhön.

Yliopisto ja ammattikorkeakoulut ovat käynnistäneet Yritysyhteistyön kehittäminen kasvualoilla (YRIKE) -hankkeen. Se tähtää uusien yhteistyö- ja toimintamallien kehittämiseen yritysten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä.

Tavoitteena on luoda alueen yritysten ja korkeakoulujen tiiviimmälle yhteistyölle kumppanuusmalli, joka kattaa koulutuksen, tutkimuksen ja työelämäyhteistyön eri osa-alueet. Hankkeessa testataan kumppanuusmallin eri muotoja, mikä mahdollistaa jatkossa kiinteämmän yhteistyön sopimisesta yritysten tarpeiden mukaisesti.

Hankkeessa tehdään tutuksi koulutetun työvoiman saatavuutta, rekrytointimahdollisuuksia yrityksille ja vastaavasti urapolkuja opiskelijoille sekä laajemmin korkeakoulujen palvelutarjontaa, esimerkiksi miten korkeakoulujen osaamista ja tutkimusinfraa voidaan hyödyntää yritysten liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä.

Korkeakouluille yhteistyön kehittäminen tarjoaa yrityskontakteja, opinnäyteaihioita ja opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia yrityksissä sekä uusia avauksia tutkimusyhteistyön edistämiseen. Hankkeessa myös etsitään ja kehitetään uusia opetuksen toteutustapoja yhdessä yritysten kanssa.

Osaltaan hanke tukee Joensuun ja Kuopion alueella toimivien innovaatioekosysteemien kehittymistä ja edistää uusien käytäntöjen toteutumista muun muassa tutkijoiden, opiskelijoiden, yritysten ja muiden organisaatioiden välillä. Hanke kytkeytyy yliopiston strategisiin innovaatioekosysteemeihin, kuten Green Hub ja Kuopio Health, sekä alueellisiin muihin kehityshankkeisiin, joita ovat Savilahden yrittäjyys- ja innovaatioympäristön Business Center ja Digi Center -hankkeet.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Itä-Suomen yliopisto ja sen johtajana toimii Arto Koistinen SIB Labs -yksiköstä. Hankkeessa toimivien asiakkuuspäällikköjen Arttu Taposen ja Harri Niskan tehtävänä on tutkijoiden ja yritysten verkottaminen, toimivien käytänteiden kartoittaminen, toiminnan koordinointi sekä tapaamisten ja koulutusten järjestäminen.

Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitus ajalle 1.10.2018-31.5.2021.

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopisto

  • Hankkeen johtaja Arto Koistinen, arto.koistinen(at)uef.fi, p. 044 716 3260
  • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, soili.makkonen(at)uef.fi, p. 050 374 8294
  • Asiakkuuspäällikkö Arttu Taponen (Joensuu), arttu.taponen(at)uef.fi, p. 050 439 0172
  • Asiakkuuspäällikkö Harri Niska (Kuopio), harri.niska(at)uef.fi, p. 044 265 1291

Karelia-ammattikorkeakoulu

  • Kehittämispäällikkö Asko Puhakka, asko.puhakka(at)karelia.fi
  • TKI-asiantuntija Marika Turkia, marika.turkia(at)karelia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

  • Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire, antti.iire(at)savonia.fi
  • Yliopettaja Pasi Pajula, pasi.pajula(at)savonia.fi