Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Näytteitä laboratoriossa

Veren metaboliittiprofiilissa muutoksia jo vuosia ennen alkoholiperäisen sairauden toteamista

Juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoitti ensimmäisenä maailmassa, että seeruminäytteen aineenvaihduntatuotteiden profiilista voidaan tunnistaa, kenelle todennäköisesti tulevaisuudessa kehittyy alkoholiperäinen sairaus. Näin haittoja voitaisiin myös ehkäistä hyvissä ajoin. Tulokset julkaistiin Alcoholism: Clinical and Experimental Research -lehdessä.

Alkoholi aiheuttaa monia vakavia sairauksia, kuten alkoholiriippuvuutta, maksakirroosia ja erilaisia syöpiä. Onkin arvioitu, että alkoholi aiheuttaa noin viisi prosenttia maailman tautikuormasta ja WHO on listannut liiallisen alkoholinkulutuksen vähentämisen yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan. – Haasteena on kuitenkin tunnistaa ennalta ne henkilöt, jotka eniten tarvitsisivat interventioita eli jotka tulevat sairastumaan alkoholin käytön aiheuttamiin sairauksiin, sanoo yliopistotutkija, farmakologian ja toksikologian dosentti Olli Kärkkäinen.

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen sekä kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön yhteisessä tutkimuksessa havaittiin, että seerumin aineenvaihduntatuotteiden eli metaboliittien profiilissa on nähtävissä muutoksia vuosia ennen alkoholin aiheuttaman sairauden diagnoosia. Tutkimuksessa analysoitiin metabolomiikan menetelmillä keski-ikäisten itäsuomalaisten miesten seeruminäytteitä, jotka oli kerätty 1980-luvulla prospektiivisessa sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoitiin lähtötilanteen seeruminäytteet henkilöiltä, jotka saivat alkoholin käytön aiheuttaman taudin diagnoosin 30 vuoden seurantajakson aikana, keskimäärin 13,6 vuoden kuluttua näytteenotosta. Vertailun kohteena oli henkilöitä, jotka joivat lähtötilanteessa yhtä paljon, mutta joilla ei myöhemmin todettu alkoholiperäistä sairautta. Lisäksi vertailun kohteeksi otettiin myös ryhmä henkilöitä, jotka joivat lähtötilanteessa vain vähän alkoholia, jotta pystyttiin tutkimaan myös alkoholin juontiin liittyviä muutoksia.

Ryhmien välillä nähtiin merkittäviä eroja seerumin metaboliittiprofiilissa. Kun analyysissä huomiotiin itse raportoitu alkoholin käyttö sekä alkoholin käytöstä kertovan merkkiaineen, gammaglutamyylitransferaasin, tasot, nähtiin, että tulevaisuudessa alkoholin aiheuttaman taudin saavilla henkilöillä oli merkittävästi alemmat seerumin serotoniini- ja asparagiinitasot kuin verrokeilla. – Serotoniini on merkittävä hermoston toimintaa säätelevä välittäjäaine kehossa ja alentuneet asparagiinitasot voivat liittyä suurentuneeseen alttiuteen saada alkoholin aiheuttamia elinvaurioita, kertoo Kärkkäinen. Runsas alkoholin käyttö itsessään liittyi laajoihin muutoksiin veren metaboliittiprofiilissa mm. aminohappojen, steroidihormonien ja rasvahappojen tasoissa.

– Tämä tutkimus osoittaa ensimmäisenä maailmassa, että seerumin metaboliittiprofiilin perusteella voitaisiin tunnistaa ennalta ne henkilöt, jotka todennäköisesti tulevat saamaan alkoholiperäisen sairauden tulevaisuudessa. Tämä olisi merkittävää, koska jos heidät tunnistetaan tarpeeksi ajoissa voidaan heihin kohdentaa ehkäiseviä toimia. Onnistuneella ennaltaehkäisyllä olisi suuri merkitys sekä yksilölle että yhteiskunnalle, Kärkkäinen jatkaa.

Tutkimuksen rajoitteena oli, että siinä tutkittiin vain keski-ikäisiä suomalaisia miehiä, jotka tosin ovat alkoholin aiheuttamien sairauksien osalta riskiryhmää. – Tulevaisuudessa olisi siksi vielä tarpeen tutkia, pätevätkö nämä löydökset myös muissa ihmisryhmissä, kuten naisilla, nuoremmilla henkilöillä tai muilla kuin suomalaisilla, Kärkkäinen sanoo.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, olli.karkkainen@uef,fi, puh. +358503718309

Olli Kärkkäinen, Anton Klåvus, Ari Voutilainen, Jyrki Virtanen, Marko Lehtonen, Seppo Auriola, Jussi Kauhanen, Jaana Rysä. Changes in Circulating Metabolome Precede Alcohol-Related Diseases in Middle-Aged Men: A Prospective Population-Based Study with a 30-Year Follow-Up. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, in press, https://doi.org/10.1111/acer.14485