Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Magneettikuvauslaite

Uusia työkaluja aorttaläpän ahtauman lääkekehityksen tueksi

  • Terveys ja hyvinvointi

Filosofian maisteri Jonna Weisellin väitöstutkimuksessa tunnistettiin uusia tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta aorttaläpän ahtaumataudin kehittymiseen, sekä kehitettiin prekliinisiä tutkimusmenetelmiä taudin tutkimiseen. Lisäksi havaittiin, että K2-vitamiineihin kuuluva menakinoni-4 ei vaikuta aorttaläpän ahtaumataudin kehitykseen, mutta nostaa plasman kolesterolipitoisuuksia aorttaläpän ahtauman hiirimallissa. Väitöstutkimus antaa uutta tietoa aorttaläpän ahtaumaan kehittymiseen liittyvistä tekijöistä. Tuloksia voidaan hyödyntää aorttaläpän ahtaumaan liittyvässä lääketutkimuksessa.

Aorttaläpän ahtauma on yleisin sydämen läppävika länsimaissa. Se on etenevä sairaus, jossa sidekudoksen kertyminen ja kalkkeutuminen aiheuttavat aorttaläppien paksuuntumista ja jäykistymistä. Jäykät läpät eivät enää avaudu kunnolla, mikä johtaa veren ulosvirtauksen estymiseen, vasemman kammion paksuuntumiseen ja lopulta sydämen vajaatoimintaan. Aorttaläpän ahtauman tarkka tautimekanismi ei kuitenkaan ole tiedossa eikä sen hoitoon ole myöskään toimivaa lääkehoitoa, vaan ainoa hoitokeino on aorttaläpän leikkaushoito.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli vastata aorttaläpän ahtauman lääkekehityksen haasteisiin tunnistamalla uusia lääkehoidon kohteita, kehittämällä prekliinisiä tutkimusmenetelmiä sekä tutkimalla uusien lääkehoitojen tehoa aorttaläpän ahtauman hiirimallissa.

Proteomiikka-analyysillä tunnistettiin uusia aorttaläpän ahtaumaan liittyviä tekijöitä

Ensimmäisessä osatyössä käytettiin aineistona leikkauksessa potilailta poistettuja, erilaisissa taudin vaiheissa olevia aorttaläppiä. Seitsemän proteiinin ilmentyminen oli muuttunut aorttaläpän ahtaumaa sairastavilla. Nämä muuttuneet proteiinit tunnistettiin proteomiikka-analyysilla. Yksi kalkkeutumiseen liittyvistä proteiineista oli lämpösokkiproteiini 90 (HSP90), joka on tunnettu solun hapetusstressin säätelijä.

Hiirten aorttaläpän ahtaumataudin kehittymistä pystytään mittaamaan magneettikuvantamisella

Toisessa osatyössä selvitettiin magneettikuvantamisen (MRI) käyttökelpoisuutta hiiren aorttaläpän tutkimisessa ja osoitettiin, että MRI:llä pystytään mittaamaan hiiren läpän toiminnassa tapahtuvia muutoksia aorttaläpän ahtauman kehittyessä.

Menakinoni-4 ei vaikuta aorttaläpän ahtaumataudin kehitykseen, mutta nostaa plasman kolesterolipitoisuuksia hiirillä

Kolmannessa osatyössä tutkittiin K2-vitamiineihin kuuluvan menakinoni-4:n vaikutuksia korkean kolesterolin hiirimallissa, koska se on yhdistetty kalkkeutumisen hidastumiseen . Menakinoni-4 ei vaikuttanut aorttaläpän ahtaumataudin kehitykseen, mutta nosti plasman kolesterolipitoisuuksia entisestään sekä lisäsi maksan rasvoittumista. Tulosten perusteella menakinoni-4 saattaa lisätä sydän -ja verisuonitautien riskiä nostamalla plasman rasvapitoisuuksia henkilöillä, joilla on korkea kolesteroli.

Filosofian maisteri Jonna Weisellin väitöskirja Studies on calcific aortic valve disease: from experimental models to human studies tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Eero Mervaala Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jaana Rysä Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa 20.11.2020 klo 12 alkaen.

Väittelijän painolaatuinen kuva:                       

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/37879?encoding=UTF-8

Väitöskirja verkossa:

Weisell, Jonna. Studies on calcific aortic valve disease: from experimental models to human studies