Hyppää pääsisältöön
Sanoja.

Uusi tutkimushanke marginalisoitujen ryhmien oikeudensaantimahdollisuuksista ikääntyvässä yhteiskunnassa

Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella on alkanut 1.9.2023 Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen Marginalisoitujen ryhmien oikeudensaantimahdollisuudet ikääntyvässä yhteiskunnassa (AMIS) -tutkimushanke.

Hankkeen yhteiskunnallisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä marginalisoitujen ikääntyvien oikeuksien toteutumista hyvinvointivaltiossa ja luoda kokonaisvaltainen kuva näiden ryhmien oikeudellisista tarpeista, ongelmista ja oikeudensaantimahdollisuuksista heidän arjessaan. Projektissa tarkastellaan haavoittuvuutta, toimijuutta, toimintakykyä ja autonomiaa oikeudensaantimahdollisuuksien näkökulmasta.

Tutkimuksen marginalisoituja ryhmiä ovat ikääntyneet päihteiden käyttäjät ja mielenterveyskuntoutujat sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja maahanmuuttajataustaiset ikääntyneet.

Tutkimusta tehdään kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin aineistoihin pohjautuen sekä teoreettista oikeudellista aineistoa ja kirjallisuuskatsauksia hyödyntäen.

Hankkeen yhteistyötahot ovat Ikäinstituutti, Ihmisoikeuskeskus, Valli ry, Seta ry, Jade yhteisö, Sininauhasäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto.

 

Lisätietoja hankkeesta: tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti (kaijus.ervasti@uef.fi)