Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kappelin seinäkoriste.

Uusi teos uskonnon, perheen ja hyvinvoinnin ajankohtaisista kysymyksistä

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian tutkijat ovat toimittaneet teoksen, joka käsittelee perheeseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä kristinuskon kontekstissa. Kirjan artikkeleissa tarkastellaan muun muassa uskontokasvatusta, uskonnollista sosialisaatiota ja luterilaisen kirkon seksuaalietiikkaa. 

Koronapandemian vuoksi erityisen ajankohtaisia ovat teologian tohtori Suvi-Maria Saarelaisen artikkeli nuorista elämän haasteiden keskellä sekä professori Kati Tervo-Niemelän artikkeli kuolemanpelosta. 

Saarelaisen tutkimustulosten mukaan yhteiskunnallisesti tarkasteltaessa olisi olennaista ymmärtää, miten suuressa roolissa ihmissuhteet ovat nuorten elämässä. Erityisesti haasteellisissa elämäntilanteissa nuoret kaipaavat tukea paitsi itselleen, myös läheisilleen entistä vahvemmin. Saarelaisen artikkeli osoittaa, että ihmissuhteiden kartoittaminen ja tukeminen ovat olennaisia asioita, kun tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista elämänhallintaa haastavissa tilanteissa. 

Kati Tervo-Niemelän kuolemanpelkoa käsittelevän artikkelin mukaan luonteva suhtautuminen kuolemaan tuo tyyneyttä ja rohkeutta elämään, kun taas kuolemanpelko voi rajoittaa elämää hyvinkin paljon. Kuolemanpelko on Tervo-Niemelän mukaan ylisukupolvista: niin tyyni suhtautuminen kuolemaan kuin kuolemanpelko siirtyvät usein sukupolvelta toiselle.
 

Uskonto, perhe ja hyvinvointi -kirja julkaistiin joulukuussa 2020 dosentti Jouko Kiiskin 65-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Juhlakirja koostuu viidestä osasta, joissa perheen ja hyvinvoinnin kysymyksiä lähestytään teologisesti. Lisäksi teos valottaa muun muassa käytännöllisen teologian oppiaineen erityispiirteitä Itä-Suomen yliopistossa. 

Kirja koostuu kahdestatoista artikkelista sekä Jouko Kiiskin bibliografiasta. Kirjan on kustantanut Karjalan teologinen seura, joka myös myy kirjaa. 

Laura Kallatsa, Pekka Metso, Mari Parkkinen & Kati Tervo-Niemelä (toim.): Uskonto, perhe ja hyvinvointi. Juhlakirja dosentti Jouko Kiiskin täyttäessä 65 vuotta 8.12.2020, 247 s., Karjalan teologisen seuran julkaisuja 5. 2020. 
 

Lisätietoja: 
Tutkijatohtori Laura Kallatsa: laura.kallatsa[at]uef.fi
Apulaisprofessori Pekka Metso: pekka.metso[at]uef.fi
Tutkija Mari Parkkinen: mari.parkkinen[at]uef.fi
Professori Kati Tervo-Niemelä: kati.tervo-niemela[at]uef.fi
Kirjan myynti: ktssihteeri[at]gmail.com