Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Uusi teos kirjallisen elämän muuttumisesta 2000-luvulla

  • Talous ja yhteiskunta
  • Kielet ja kulttuurit

Itä-Suomen yliopiston kirjallisuuden tutkijat ovat toimittaneet tuoreen teoksen, joka kertoo kirjallisen elämän uudelleenjäsentymisen ajasta. Sen rakenteita liikuttavat digitalisaation, markkinaistumisen ja globalisaation kaltaiset makroprosessit, joiden vaikutuksesta kirjallinen elämä on alkanut kietoutua yhteiskunnan muihin osa-alueisiin uusilla tavoilla. 

Kirjan toimittajien mukaan kirja tarkastelee, millaisia uusia rakenteita, rooleja ja esittämisen tapoja kirjallisten tekstien tuotannon, välityksen ja vastaanoton vuoropuhelu synnyttää. Heidän mukaansa myös kirjallisen elämän toimintatavat uusiutuvat nopeasti. Ne ovat haastaneet sekä vanhat kirjallisuusjärjestelmän rakenteet että niitä kuvaavat mallit.

Kirjallinen elämä markkinaperustaisessa mediayhteiskunnassa -teos tarkastelee tapausesimerkkien avulla kirjallisen elämän muodonmuutosta 2000-luvun Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa sosiaalisen median vaikutus kirjailijoiden työhön ja kirjallisuuskeskusteluun, kirjastolaitoksen tehtäväkentän muutos kohti hybridikirjastoideaalia sekä uudet tekstiympäristöt, lukemiskulttuurit ja niiden kirjallisuudenopetukselle asettamat haasteet. Kirjan artikkeleissa huomio kohdistuu myös nykykirjallisuuteen ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen esiin nostajana ja sen potentiaali yhteiskunnallisen keskustelun foorumina, kuvailee kirjan julkaissut Vastapaino. 
 

Elina Arminen, Anna Logrén & Erkki Sevänen (toim.): Kirjallinen elämä markkinaperustaisessa mediayhteiskunnassa, 428 s., Vastapaino 2020

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Elina Arminen: elina.arminen(at)uef.fi
Projektipäällikkö Anna Logrén: anna.logren(at)uef.fi
Professori Erkki Sevänen: erkki.sevanen(at)uef.fi