Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Värikkäitä palapelinpaloja käsissä.

Uusi hanke piirtää kokonaiskuvan maaseudun taloudesta

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen Itä-Suomen yliopiston johtamalle tutkimushankkeelle, jossa muodostetaan kokonaiskuva maaseudun taloudesta, sen tilanteesta, toiminnasta, tulevaisuuden näkymistä, kytkennöistä taloudelliseen huoltovarmuuteen sekä laajemmin kaupunkien ja alueiden elinvoimaan. 

Maaseudun talous, taloudellinen huoltovarmuus ja alueellinen elinvoima (TOTAL) -hankkeessa maaseudun talouden kokonaiskuvan muodostamisessa otetaan huomioon maaseudun paikallistalouksiin vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät, niiden suuruusluokka ja keskinäiset yhteydet sekä merkitys maaseudun elinvoimalle. 

Paikallistalouksiin vaikuttavilla sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan alueella toimivia yrityksiä, kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita sekä kotitalouksia. Ulkoisia tekijöitä ovat ympäröivä kansainvälinen talous ja sen kehitys, läheisten kasvukeskusten talous sekä Euroopan unionilta, valtiolta ja kunnilta alueelle ohjautuva kehittämisrahoitus ja tulonsiirrot. 

Maaseudun talouden kokonaiskuvan muodostaminen vaatii mittavaa tiedonkeruuta

– Jotta maaseudun paikallistalouksista saadaan muodostettua kokonaiskuva, jossa otetaan huomioon eri kansantalouden sektorien merkitys, vaaditaan erilaista lähestymistapaa. Siihen kuuluu kattava aineistonkeräysprosessi eri tietolähteistä sekä aineistojen prosessointi tutkimuksellisesti tarkoituksenmukaiseen muotoon. Tästä syystä aihepiiristä ei ole aiemmin tuotettu kattavaa Suomen maaseutualueita koskevaa tietoa, toteaa tutkimushankkeen johtaja, professori Teemu Makkonen.

Tutkimus pyrkii täyttämään merkittävää tietotarvetta luomalla tietopohjan, jolla voidaan kartoittaa ja kuvata maaseutualueiden talouden kokonaiskuvaa sekä jäsentää maaseudun paikallistalouksien toimintaa niin huoltovarmuuden kuin alueellisen elinvoiman näkökulmasta. Kaksivuotisen TOTAL-hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut hanketta Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

TOTAL-hanke verkossa: Maaseudun talous, taloudellinen huoltovarmuus ja alueellinen elinvoima

Avainsanat