Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Uusi akatemiatutkija ja kaksi tutkijatohtoria biotieteiden, terveyden ja ympäristön aloille

Akatemiatutkijan rahoitusta myönnettiin yhteensä 22 tutkijalle ja tutkijatohtorin rahoitusta yhteensä 32 tutkijalle.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on valinnut 22 uutta akatemiatutkijaa. Toimikunta käyttää akatemiatutkijoiden tehtävien rahoitukseen tänä vuonna lähes 10 miljoonaa euroa.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) painotti valinnoissaan tutkimushankkeiden korkeaa tieteellistä laatua, panostusta kansainväliseen yhteistyöhön sekä hakijoiden nousujohteista urakehitystä.

Akatemiatutkija

Marja Härkänen (447 650 euroa)

Ennakoivan reaaliaikaisen varoitusjärjestelmän kehittäminen potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön kokemien haittojen välttämiseksi lääkehoidon vaaratapahtuman jälkeen

Lääkehoidon vaaratapahtumat aiheuttavat haittaa potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuoltojärjestelmille. Vaaratapahtumien raportointijärjestelmiä on kehitetty maailmanlaajuisesti turvallisuuden parantamiseksi, mutta näitä ei kuitenkaan ole hyödynnetty täysimääräisesti. Tässä tutkimuksessa siirrytään vaaratapahtumien raportointijärjestelmien reaaliaikaiseen hyödyntämiseen varoittamalla mahdollisista haittatapahtumista. Tämä saavutetaan luomalla uusi "warn harm" -taksonomia ja trigger työkalu, joka voidaan muuntaa käytännölliseksi ennakoivaksi työkaluksi. Reaaliaikaisia varoitusjärjestelmiä, jotka käyttävät vaaratapahtumaraporttien tietoja, ei ole tällä hetkellä olemassa. Näin ollen tämä tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tieteelliseen läpimurtoon ja potilaiden hoidon turvallisuuden kehittämiseen, tuo kustannussäästöjä terveydenhuoltojärjestelmille ja yhteiskunnalle sekä vähentää virheisiin osallistuvan henkilöstön emotionaalista stressiä.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 32 uudelle tutkijatohtorille. Rahoitettujen tutkijatohtoreiden rahoituskausi on kolmivuotinen ja toimikunta käyttää heidän rahoitukseensa lähes 9 miljoonaa euroa.

Toimikunta painotti rahoituspäätöksissään tutkijatohtorihakijoiden tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, tutkijan uraa ja itsenäistymistä tukevaa verkostoitumista sekä pyrkimystä kansainväliseen yhteistyöhön.

Tutkijatohtorit

Mikko Herrala (239 291 euroa)

Luontoperäisten antrakinoniväriaineiden genotoksisuuden ja toksisuusmekanismien tutkiminen

Luonnosta saatavien väriaineiden toivotaan korvaavan nykyisten osittain haitallisten synteettisten väriaineiden käyttöä. Eräs väriaineiden lähde on Suomenkin luonnossa kasvava veriseitikki, josta saadaan useita antrakinoni väriaineita, jotka soveltuvat hyvin tekstiilien värjäykseen. On kuitenkin epäselvää, ovatko nämä biovärianeet turvallisia ympäristön ja ihmisten kannalta, koska niiden haitallisuutta ei ole juuri tutkittu, eikä luonnollinen tai luonnosta peräisin oleva välttämättä tarkoita turvallista. Sen vuoksi tässä Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitoksella toteutettavassa projektissa selvitetään näiden antrakinoniväriaineiden genotoksisuutta soluviljelmissä ja seeprakaloissa. Lisäksi tutkitaan toksisuusmekanismeja. Hankkeen tavoitteena on korjata puutteet bioväriaineiden toksisuuteen liittyvässä tiedossa ja tuottaa informaatiota riskinarviointia varten, joka mahdollistaisi uusien bioväriaineiden turvallisen käytön tulevaisuudessa.

Anna-Kaisa Ruotsalainen (215 263 euroa)

Uusien RNA-terapioiden tutkimukseen ateroskleroosin hoidossa

Sepelvaltimotauti on merkittävä kansanterveydellinen ongelma länsimaissa. Suomessakin sen vuoksi edelleen kuolee keskimäärin 150 ihmistä viikossa. Sepelvaltimotaudissa sydänlihaksen verenkierrosta vastaavat valtimot ahtautuvat, joka voi johtaa sydäninfarktiin ja sydämen vajaatoimintaan. Nykyiset hoidot keskittyvät veren rasva-arvojen alentamiseen, mutta tehokkaampia hoitoja tarvitaan. Pitkät ei-koodaavat RNA:t, jotka eivät tuota proteiinia, ovat vielä suurelta osin tuntemattomia molekyylejä, mutta ne säätelevät monien sairauksien kehittymistä ja ovat suuren kiinnostuksen kohteena uusien terapioiden kehittämiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää sepelvaltimotaudin geneettiseltä riskialueelta löydettyjen ei-koodaavien RNA-molekyylien mekanismeja tulehdusreaktiossa ja valtimotaudin hoidossa, hyödyntäen uusimpia molekyylibiologian menetelmiä ja ATMP-valmisteiden, eli biologisten pitkälle kehitettyjen terapioiden lääkkeiden, uusinta teknologiaa ja sovelluksia.

Linkit päätöksiin: Akatemiatutkijat ja Tutkijatohtorit

Suomen Akatemian tiedotteet

Tutkijoiden yhteystiedot: UEF Connect

Lähde: Suomen Akatemian tiedotteet

Profiilikuva: Marja Härkänen

Marja Härkänen

Apulaisprofessori

Profiilikuva: Mikko Herrala

Mikko Herrala

Tutkijatohtori

Profiilikuva: Anna-Kaisa Ruotsalainen

Anna-Kaisa Ruotsalainen

Tutkimuspäällikkö