Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF-tunnus.

Suomen Akatemia myönsi yli 2 miljoonaa euroa Itä-Suomen yliopiston tutkimusinfrastruktuureille

Suomen Akatemia on myöntänyt Itä-Suomen yliopistoon yhteensä 2 038 112 euroa tutkimusinfrastruktuurirahoitusta FIRI2021-hausta.

Suomen Akatemia julkisti päätökset FIRI-hankkeiden rahoituksesta 8. joulukuuta. Itä-Suomen yliopisto on mukana kuudessa rahoitetussa FIRI-konsortiossa. Infrastruktuurirahoitusta myönnettiin yliopiston kaikkiin tiedekuntiin.

Sovelletun fysiikan laitoksen professori Kari Lehtinen sai 623 954 euron rahoituksen osana INAR RI -konsortiota, joka vastaa ympäristön kestävyyden ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. INAR RI on sateenvarjoinfrastruktuuri, joka koordinoi Suomen osallistumista neljään eurooppalaiseen ympäristötutkimuksen infrastruktuuriin (ICOS, ACTRIS, eLTER ja AnaEE). INAR RI:hin kuuluu mittausasemia, laboratorioita, mobiiliyksiköitä sekä tietoinfrastruktuureja ja se integroi monitieteisiä jatkuvia ympäristömittauksia.

Metsätieteiden osaston professori Mikko Vastaranta sai 516 843 euron rahoituksen osana Scan4est-konsortiota, jonka laserkeilaustekniikoilla kerätyt aikasarjat auttavat kansainvälistä tiedeyhteisöä ymmärtämään metsikködynamiikkaa ja puiden kasvua. Tutkimusinfrastukruuri rakentuu yksityiskohtaisten spatiotemporaalisten mittausten ympärille noin 10 000 puusta erilaisissa kasvuympäristöissä Evolla Etelä-Suomessa.

Professori Marjukka Kolehmainen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sai 352 022 euron rahoituksen osana FOODNUTRI-konsortiota. FOODNUTRI-tutkimusinfrastruktuuri myötävaikuttaa kestävän kehityksen strategian (FOOD 2030) toteutumiseen ratkaisuilla, joissa hyödynnetään kotimaisia raaka-aineita ja uusia prosessoinnin ja pakkaamisen teknologioita sekä tuottamalla tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta, rakenteesta ja turvallisuudesta, ruuan fysiologisesta merkityksestä, kuluttajien asenteista, ruuan kulutuksesta, ravintoaineiden saannista ja ruokavalintojen kestävyydestä.

Professori Olli Gröhn A.I. Virtanen -instituutista sai 206 793 euron rahoituksen osana EURO-BIOIMAGING (EUBI)-konsortiota. EUBI on Euroopan laajuinen infrastruktuuriverkosto, ja Suomen kokonaisuus FinnishBioImaging (FIBI) tarjoaa erityisesti PET-, MRI-, MEG- ja intravitaalikuvantamisen palveluja, joita käytetään erityisesti biolääketieteellisessä tutkimuksessa.

Professori Mikko Laitinen humanistisesta osastosta sai 196 983 euron rahoituksen osana FIN-CLARIAH-konsortiota. FIN-CLARIAH on ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu kahdesta komponentista: FIN-CLARIN tukee kieleen perustuvaa tutkimusta ja DARIAH-FI kehittää infrastruktuuria suurille, heterogeenisille aineistoille humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta varten.

Professori Alfred Colpaert historia- ja maantieteiden laitokselta sai 141 517 euron rahoituksen osana Geoportti-konsortiota. Geoportti - Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri on ainutlaatuinen virtuaali-infrastruktuuri, joka mahdollistaa paikkatietoinfrastruktuurin aineistojen sekä muiden paikkatietoaineistojen ja teholaskentapalveluiden helpon käytön kaikille paikkatietoja hyödyntäville tieteenaloille.

Lisätietoja:

Tutkijoiden yhteystiedot UEF Connect -palvelussa