Hyppää pääsisältöön
Tekstitarroja lasiseinässä.

Uudelle Biosfäärilaboratoriolle 1,4 miljoonan euron rahoitus Suomen Akatemialta

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt rahoitusta kaikkiaan 19 tutkimusinfrastruktuurihankkeelle eri puolelle Suomea. Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista tukeva rahoitus painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Itä-Suomen yliopistosta rahoituksen sai kolme hanketta.

Professori Eeva-Stiina Tuittilan johtaman BioLab-konsortion uusi Biosfäärilaboratorio kokoaa yhteen pohjoisten ekosysteemien hiilen kiertoon ja kasvien stressiin liittyvää tutkimusta. Sen tavoitteena on edistää Itä-Suomessa tärkeää biotaloutta sekä tukea maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteiseen hankkeeseen myönnettiin 1,44 miljoonan euron rahoitus.

Kudos- ja solubiologian professorin Mikko Hiltusen johtama hanke päivittää Itä-Suomen Genomikeskuksen toimintoja sekvensointikapasiteettia vahvistamalla, näyteprosessointia automatisoimalla, palveluita laajentamalla ja tehostamalla sekä markkinointistrategiaa kehittämällä. Palvelujen uudistuminen lisää paikallista yhteistyötä muun muassa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS), Itä-Suomen Biopankin ja paikallisten yritysten kanssa. Hanke sai 676368 euron rahoituksen.

Professori Markku Kuittisen johtaman tulostettavien luminoivien materiaalien infrastruktuurihankkeen (Printable Luminescent Materials, PRILUMAT) tarkoituksena on korvata nykyiset, vanhentuneet laitteet ja käynnistää uutta tutkimusta luminoivien materiaalien käytöstä 3D-tulostuksessa. Tutkimusten tavoitteina ovat uudet sovellukset valaistukseen, aurinkokennoihin, valokanaviin perustuviin sensoreihin ja optisessa tiedonsiirrossa tarvittaviin kytkimiin. Hankkeen rahoitus on 583487 euroa.

FIRI2022: Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit -haun päätökset julkistettiin 13.12.2022. Rahoitukset myönnettiin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (Recovery and Resilience Plan, RRP) pohjalta. Suunnitelma on osa kansallista kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Myönnetyn rahoituksen kokonaissumma on 25 miljoonaa euroa. Hakuun jätettiin yhteensä 103 hakemusta. 

– Rahoitetut paikalliset ja alueelliset tutkimusinfrastruktuurihankkeet ovat laadukkaita ja ne vastaavat tutkimuksen, opetuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnan toimijoiden tarpeisiin, tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtaja Riitta Maijala kiteyttää.

Tiedotteen lähde: Suomen Akatemia