Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lääkäri kättelee potilasta.

TYÖOTE-toimintamalli lyhensi toipilasaikoja

TYÖOTE-toimintamalli on lyhentänyt lannerangan välilevyleikkausten sekä lonkan ja polven tekonivelleikkausten jälkeistä toipilasaikaa työikäisillä suomalaisilla, osoittaa tuore tutkimus. Positiivisimmat vaikutukset havaittiin Keski-Suomen hyvinvointialueella, jossa mallia on käytetty pisimpään. Tulokset julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.

Tutkimuksen mukaan Keski-Suomessa toimintamallilla on onnistuttu lyhentämään lannerangan välilevyn leikkauksen jälkeistä toipilasaikaa työikäisillä keskimäärin 19 päivää enemmän kuin verrokkialueilla. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeinen toipilasaika on lyhentynyt keskimäärin 16 päivää ja polven tekonivelleikkauksen jälkeen keskimäärin 12 päivää enemmän kuin verrokkialueilla. 

Alueilla, joilla TYÖOTE-toimintamallia on sovellettu vähemmän aikaa, muutokset olivat hieman pienempiä, mutta samansuuntaisia.

TYÖOTE-toimintamallissa työterveyshuollon piirissä oleville potilaille kirjoitetaan julkisesta terveydenhuollosta tietyissä diagnooseissa vain lyhyt sairauspoissaolo standardin 2–3 kuukauden sairausloman sijaan. Potilas saa lähetteen työterveyshuoltoon yksilöllistä työkyvyn arviointia sekä työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten. Mallilla pyritään ehkäisemään sairausloman turha pitkittyminen ja siten vähentämään pysyvän työkyvyttömyyden riskiä.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin keskimääräisiä toipilasaikoja kolmessa eri diagnoosiryhmässä ennen ja jälkeen TYÖOTE-toimintamallin käyttöönoton aikavälillä 2015–2021. Toimintamalli otettiin käyttöön Keski-Suomen hyvinvointialueella kesäkuussa 2017 lannerangan välilevyleikatuille ja marraskuussa 2018 lonkan ja polven tekonivelleikatuille potilaille. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella toimintamallia alettiin soveltaa näissä potilasryhmissä vuoden 2020 aikana. Malli otettiin käyttöön lonkan ja polven tekonivelleikatuilla myös HUS-yhtymän Peijaksen sairaalassa vuonna 2020 ja ilman sähköistä lähetettä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vuonna 2019. Alueiden sisäisen tarkastelun lisäksi tuloksia verrattiin Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueisiin, joissa TYÖOTE-toimintamallia ei käytetty tarkasteluaikana näissä diagnoosiryhmissä. 

Töistä poissaolojen on arvioitu aiheuttavan noin 3,4 miljardin euron vuosittaisen tuottavuusvajeen Suomessa, mikä vastaa 1,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 2021 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia yli 4,3 miljardia euroa, joista sairauspäivärahojen osuus oli 24 prosenttia.  Yhteiskunnan näkökulmasta nopeampi työhön paluu merkitsee tuottavuuden parantumista.

Tutkimuksessa hyödynnettiin seitsemän hyvinvointialueen sekä HUS-yhtymän potilastietojärjestelmien tietoja, jotka yhdistettiin tietoihin Kelan maksamista sairauspäivärahoista sekä Eläketurvakeskuksen eläketietoihin. Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä ja sitä rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Piia Lavikainen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, piia.lavikanen (a) uef.fi, Piia Lavikainen - UEFConnect

Ylilääkäri Pauliina Kangas, Työterveyslaitos, pauliina.kangas(a)ttl.fi

Professori Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, janne.martikainen(a)uef.fi, Janne Martikainen – UEF Connect

Tutkimusartikkeli:

Lavikainen P, Heiskanen J, Jalkanen K, Lehtimäki AV, Vehkala S, Kangas P, Husman K, Vohlonen I, Martikainen J. Effectiveness of the coordinated return to work model after orthopedic surgery for lumbar discectomy and hip and knee arthroplasty: a register-based study. Occupational and Environmental Medicine. Published Online First: 08 February 2024. doi: 10.1136/oemed-2023-109276