Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lähikuva selkäkipupotilaasta

Lannerangan ahtaumataudin leikkaushoito helpottaa potilaan kokemia oireita kymmenen vuoden jälkeenkin

Potilaat kokevat lannerangan ahtaumataudin leikkaushoidon helpottavan oireita vielä kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Iina Tuomaisen väitöstutkimus. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa leikkaushoidon tulokseen tällä aikavälillä.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lannerangan ahtaumataudin (lumbar spinal stenosis, LSS) leikkaushoidon pitkäaikaistuloksia ja niihin vaikuttavia ennustetekijöitä. LSS-tauti on yleisin selkäleikkauksen syy yli 65-vuotiailla, mutta leikkaushoidon pitkäaikaistuloksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä on ennestään vain vähän tietoa.

Tutkimuksessa seurattiin potilaita, joiden lannerangan ahtaumatauti vaati leikkaushoitoa. Leikkaukset tehtiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2001 ja 2004 välillä. Leikkaustulosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä arvioitiin potilaille tehdyillä kyselyillä ennen leikkausta sekä leikkauksen jälkeen kolmen ja kuuden kuukauden sekä yhden, kahden, viiden ja kymmenen vuoden kuluttua.

Tulosten mukaan leikkaushoito helpotti oireita valtaosalla potilaista vielä kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen. Potilaista 68 prosenttia arvioi tuolloin tilanteensa olevan täysin parantunut tai huomattavasti parempi kuin ennen leikkausta. Seurannan aikana kuitenkin neljäsosa potilaista tarvitsi uusintaleikkauksen.

Parempaa toimintakykyä ja vähäisempää kipua kymmenen vuoden seurannassa ennustivat tupakoimattomuus, alle 12 kuukautta kestänyt särkylääkkeiden käyttö, parempi itsearvioitu terveydentila ennen leikkausta sekä se, että kyseessä oli potilaan ensimmäinen alaselkäleikkaus. Potilailla, jotka tupakoivat tai joilla oli aiempi alaselkäleikkaus, leikkaustulos oli heikompi kymmenen vuoden jälkeen, mutta heilläkin leikkaushoidon hyöty säilyi viisi vuotta leikkauksen jälkeen. Lisääntyneet masennusoireet tai tyytymättömyys elämään ennen leikkausta tai seurannan aikana olivat yhteydessä heikompaan leikkaustulokseen kymmenen vuoden seurannassa.

Potilaat, joiden lannerangan ahtaumatauti vaatii leikkaushoitoa, voivat tutkimuksen perusteella odottaa leikkaushyödyn jatkuvan jopa kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen. – Tulosten perusteella tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta olisi tärkeää, ja huomiota olisi hyvä kiinnittää myös leikkaushoitoa tarvitsevien potilaiden mielenterveyteen. Lisäksi näiden tulosten avulla voidaan tunnistaa paremmin ne potilaat, joilla voi olla riski huonompaan leikkaustulokseen kymmenen vuoden seurannassa, Tuomainen toteaa.

Lääketieteen lisensiaatti Iina Tuomaisen kliinisen lääketieteen alan väitöskirja Preoperative predictors and surgical outcome in lumbar spinal stenosis– a prospective 10-year follow-up study tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa 24.9.2021. Vastaväittäjänä toimii professori Marja Mikkelsson Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Olavi Airaksinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöskirja verkossa

Väitöstilaisuus

Avainsanat