Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pipetointi.

Tuman kokoa säätelevät lääkkeet voisivat auttaa estämään syövän leviämistä

Monissa etäpesäkkeitä muodostavissa syövissä syöpäsolun tuman koko muuttuu. Tuoreessa lääkeseulontatutkimuksessa löydettiin lääkkeitä, joilla voidaan vähentää tuman kokomuutoksia ja samalla heikentää syöpäsolujen liikkumiskykyä.

Syöpäsoluissa tapahtuvat tuman kokomuutokset korreloivat monessa syöpätyypissä syövän kykyyn lähettää etäpesäkkeitä eli metastasoida, ja tuman kokomuutoksia onkin käytetty taudin kulkua ennustavana tekijänä jo 150 vuotta. Tuman koko voi syövässä kuitenkin muuttua molempiin suuntiin; esimerkiksi eturauhas- ja rintasyövässä tuma useimmiten suurenee, kun taas keuhkosyövässä se pienenee lisääntyneen metastaasiaktiivisuuden myötä, eikä tämän ristiriitaisen ilmiön taustalla olevia syitä tunneta hyvin.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa Edinbughin, Montrealin, Cornellin ja Itä-Suomen yliopistojen tutkijat etsivät laajasta lääkeaineiden joukosta seulomalla sellaisia, jotka palauttaisivat tuman kokomuutokset kolmessa erilaisessa etäpesäkkeitä lähettävässä syöpätyypissä. Tutkimuksessa havaittiin, että eri syövissä tehosivat eri lääkeaineet.

Useat muihin tarkoituksiin käytetyt lääkkeet voisivat soveltua myös syöpälääkkeiksi

Syövän leviämiseen johtavia tekijöitä ei vielä täysin tunneta. Tiedetään kuitenkin, että siihen vaikuttaa osaltaan syöpäsolujen liikkumiskyvyn lisääntyminen, jonka ansiosta ne pystyvät levittäytymään eri puolille kehoa. Tuman koon säätelyn häiriintyminen voi puolestaan vaikuttaa solujen liikkumiskykyyn, sillä pienempi tuma auttaa syöpäsolua puristumaan helpommin kapeista koloista sen tunkeutuessa toiseen kudokseen, kun taas suurempi tuma voi olla muovautuvampi hankalien reittien läpi kulkiessa. Koska tuma on tiiviissä yhteydessä solun tukirankaan, sen kokomuutokset voivat vaikuttaa myös tukirangan toimintaan solujen liikevauhdin säätelyssä.

Miltei kaikki syöpäsolujen tumakoon muutoksia vähentävät lääkeaineet heikensivät tutkimuksessa solujen liikkumis- ja tunkeutumiskykyä. Seulonnassa tunnistettiin useita tuman kokoon vaikuttavia lääkeaineita. Niiden joukossa on esimerkiksi käytössä olevia masennus- tai loislääkkeitä, joita ei toistaiseksi ole käytetty syöpälääkkeinä. Koska niiden tiedetään jo olevan potilaalle turvallisia ja niiden vaikutus kohdistui tässä alustavassa tutkimuksessa valikoivasti syöpäsoluihin, ne voisivat auttaa vähentämään etäpesäkkeitä lisäämättä hoitojen jo muutenkin rankkoja sivuvaikutuksia. Lisäksi nämä lääkeaineet ovat jo USA:n ja Euroopan lääkeviranomaisten hyväksymiä, mikä mahdollistaa niiden hyväksymisen syöpälääkkeiksi uusia, kokonaan testaamattomia lääkeaineita nopeammin.

Tutkimuksessa löydettiin kymmenkunta tuman kokoa säätelevää lääkettä kutakin kolmea syöpäsolutyyppiä vastaan. Niiden kaikkien teho ja toimintamekanismit tulee kuitenkin tutkia tarkemmin, ennen kuin niitä voidaan hyödyntää syöpäpotilaiden hoidossa.

– Todennäköisesti muihinkin syöpätyyppeihin löytyy mahdollisia, haittavaikutuksiltaan vähäisiä lääkeaineita vastaavilla tuman kokoon kohdistuvilla lääkeseulontatutkimuksilla, kertoo yliopistotutkija Sylvain Tollis, joka johtaa kvantitatiivisen solubiologian tutkimusryhmää Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä.

– Toivommekin, että nämä tulokset synnyttävät lisää tutkimusta käytössä olevien lääkeaineiden uudelleenhyödyntämiseksi syöpäpotilaiden hyväksi, lisää dosentti Leena Latonen, joka johtaa samassa yksikössä solujen stressivasteiden tutkimusryhmää.

Tutkimus julkaistiin ACS Chemical Biology -lehdessä ja sitä ovat rahoittaneet Wellcome Trust, Medical Research Council UK, National Institutes of Health USA, European Research Council, Canadian Institutes of Health Research, Sigrid Juséliuksen säätiö sekä Syöpäsäätiö.

Tutkimusartikkeli:

Sylvain Tollis, Andrea Rizzotto, Nhan T. Pham, Sonja Koivukoski, Aishwarya Sivakumar, Steven Shave, Jan Wildenhain, Nikolaj Zuleger, Jeremy T. Keys, Jayne Culley, Yijing Zheng, Jan Lammerding, Neil O. Carragher, Valerie G. Brunton, Leena Latonen, Manfred Auer, Mike Tyers, and Eric C. Schirmer. Chemical Interrogation of Nuclear Size Identifies Compounds with Cancer Cell Line-Specific Effects on Migration and Invasion. ACS Chem. Biol. 2022, published online 24 February 2022.

https://doi.org/10.1021/acschembio.2c00004

Avainsanat