Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Ydinvoima

Tshernobylin ydinonnettomuus oli säteilyvalvonnan kehittämisen käännekohta

FK Janne Koivukosken väitöstutkimuksessa kuvataan säteilyvalvonnan kehityshistoria 50-luvun ydinasekokeista nykypäivään. Tshernobylin onnettomuudella oli merkitystä säteilyvalvonnan kehittämisessä. Onnettomuus aiheutti säteilyvalvonnalle, tiedottamiselle, tilannekuvatoiminnalle sekä tietojenkäsittelylle uusia vaatimuksia, ja edellytti valvontaverkon uusimista.

Koivukosken väitöstutkimus selvittää säteilytapahtumien, ja erityisesti Tshernobylin onnettomuuden vaikutuksia Suomen säteilyvalvontajärjestelmän kehittämiseen. Tutkimuksessa on kuvattu valvonnassa käytetyn mittaus- ja tietojenkäsittelytekniikan sekä mittausasemaverkon kehittämistä ja esitetään, miten kehitystyössä on hyödynnetty teknologiakehityksen mahdollisuuksia.

Säteilytilanteen havaitsemiseen, viranomaisten hälyttämiseen sekä väestön varoittamiseen suojautumistoimia varten tarvitaan reaaliaikaista mittaustietoa säteilystä ja säätiedoista. Tiedon tulee olla toimintaorganisaatioiden käytettävissä nopeasti. Tämä on mahdollista nykyisen maan kattavan automaattisen, pääosin GM-mittauskalustoon perustuvan valvontaverkon, sekä säähavaintotietojen avulla.

Suojaustoimien päätöksentekoon, väestölle tiedottamiseen tarvittava tilannekuva ja ennusteet tilanteen kehittymisestä ovat muodostettavissa nopeasti. Tämä on otettu huomioon säteilyvalvontaverkon kehittämisessä järjestelmän alkuajoista lähtien. Väestön suojaamiseen tarkoitetun säteilyvalvontajärjestelmän yli 60-vuotisen toimintahistorian aikana tapahtuneet muutokset uhkakuvassa ja mittaus- ja tiedonsiirtotekniikassa ovat vaatineet järjestelmän jatkuvaa päivittämistä.

Tutkimus sisältää uutta tietoa Suomen säteilyvalvonnan historiallisesta kehityksestä, mittaustekniikoiden käytöstä, tulosten käsittelystä sekä väestölle tiedottamisesta. Tutkimus on poikkitieteellinen, yhdistäen säteilymittaukset ja meteorologian. Tuloksia voidaan hyödyntää säteilyvalvontatoiminnan kehittämisessä ja väitöskirja on hyvä lähdeteos säteilyvalvonnan koulutuksessa.

Tutkimuksen yhteenveto sisältää kattavan kuvauksen väestöä uhanneista säteilytapahtumista 50-luvun maanpäällisistä ydinasekokeista vuoden 2011 tsunamin aiheuttamaan Fukushiman voimalaitoksien tuhoutumiseen saakka. Yhteenveto selvittää perinpohjaisesti säteilyvalvontajärjestelmän teknisistä ja organisatorista kehittämistä ja sisältää analyysin tulosten perusteella havaituista kehittämistarpeista.

FK Janne Koivukosken sovelletun fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Tshernobylin onnettomuus säteilyvalvontajärjestelmän kehittämisen käännekohtana – Säteilyvalvonta ennen ja jälkeen Tshernobylin tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa maanantaina 26.4.2021 klo 12 alkaen. Tilaisuutta voi seurata verkossa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mika Hyytiäinen, Sotakorkeakoulu, ja kustoksena professori Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on suomi.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Tilaisuus verkossa 

Väitöskirja verkossa

Avainsanat