Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Traumakokemukset huomioitava rikostaustaisten naisten palveluissa

Yliopistotutkija Miisa Törölä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta on mukana Jyväskylän yliopiston johtamassa RTA- tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään rikostaustaisten naisten integroitumista yhteiskuntaan.

Törölä on hankkeessa paitsi substanssin, myös tilastollisten menetelmien erityisasiantuntijana. Hän kokoaa ja käsittelee kysely- ja haastatteluaineistoa sekä osallistuu palvelujärjestelmän analysointiin, mallin kehittämiseen ja pilotointiin yhdessä muiden tutkijoiden kanssa.

Hanketta johtaa sosiaalityön professori Marjo Kuronen Jyväskylän yliopistosta, ja sen tutkijoina ovat Törölän lisäksi Ulla Salovaara, Elli Jutila Jyväskylän yliopistosta ja Teija Karttunen Turun yliopistosta.

Vankilasta vapautuvat naiset jäävät usein ilman tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Rikoksia tehneillä ja niistä tuomituilla naisilla on usein elämänhistoriassaan jo lapsuudessa alkaneita, traumatisoivia kaltoinkohtelun, väkivallan ja hyväksikäytön kokemuksia.

– Nämä kokemukset jäävät helposti piiloon ja käsittelemättä palveluissa, joiden tulisi auttaa integroitumaan takaisin rikoksettomaan elämään. Sen sijaan keskitytään senhetkiseen elämäntilanteeseen ja avun tarpeisiin, hankkeen johtaja Marjo Kuronen taustoittaa.

Jyväskylän yliopistossa alkanut kaksivuotinen Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA) -hanke toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalityön tutkimusrahoituksella. Siinä kartoitetaan traumakokemuksia laajan, vankilarangaistusta suorittaville naisille suunnatun kysely- ja haastattelututkimuksen avulla.

– Tutkimukseen pyritään tavoittamaan jopa 130 naista sekä avo- että suljetuista vankiloista. Tälle kohdejoukolle ei näin laajaa tutkimusta ole Suomessa aiemmin tehty, Kuronen kertoo.

Tutkimushanke kehittää tulostensa pohjalta palveluita yhdessä alan ammattilaisten, naiserityistä työtä tekevien järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Yhteistyössä on tarkoitus kehittää ja pilotoida traumakokemukset huomioiva palvelumalli, joka parantaisi naisten vankilasta vapautumisen valmistelua ja edistäisi yhteiskuntaan integroitumisen onnistumista.

Jyväskylän yliopiston uutinen

Lisätietoja

Yliopistotutkija Miisa Törölä, miisa.torola(at)uef.fi

Hankkeen johtaja Marjo Kuronen, marjo.l.a.kuronen(at)jyu.fi