Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

An aerial photo of the Linnunsuo wetland.

Toivon tuoja

Tutkijoilla on ymmärrys siitä, miten ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin voidaan vastata. Tämä pitäisi pystyä myös sanoittamaan konkreettisiksi teoiksi, sanoo ilmastotutkija Tero Mustonen.

  • Ympäristö ja luonnonvarat
  • Teksti Sari Eskelinen | Kuvat Janne Raassina ja Raija Törrönen
Photo of Tero Mustonen.
Selkien kylätoimikunnan puheenjohtajana toimivan Tero Mustosen mukaan Linnunsuo on myös hyvä esimerkki toimivasta yhteishallinnasta. Alueelle mahtuvat niin lintuharrastajat kuin kahlaajalintujen syysmuuton jälkeen tulevat metsästäjät.

Pienilläkin resursseilla kosteikkoja voidaan palauttaa linnuille sopiviksi luonnonympäristöiksi.

Pienilläkin asioilla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa.