Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lapsia pelaamassa jalkapalloa

Terveellinen ruokavalio, lukeminen ja urheiluharrastus edistävät lasten päättelykykyä

Päättelykyky on keskeinen taito oppimisessa ja erilaisten asiakokonaisuuksien hahmottamisessa sekä ongelmien ratkaisemisessa. Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan parempi ruokavalion kokonaislaatu, vähäisempi punaisen lihan syöminen, lukeminen ja liikunnan harrastaminen urheiluseurassa paransivat lasten päättelykykyä alakoulun kahdella ensimmäisellä luokalla.

– Terveellisemmin syövillä lapsilla päättelykyky kehittyi enemmän kuin muilla lapsilla. Erityisesti parempi ruokavalion kokonaislaatu, mutta myös vähäinen punaisen lihan syöminen ja runsaampi vähärasvaisten maitotuotteiden käyttö, olivat yhteydessä parempaan päättelykykyyn, kertoo väitöskirjatutkija Sehrish Naveed.

Enemmän aikaa lukien viettävillä ja enemmän urheiluseuroissa liikkuvilla lapsilla päättelykyky kehittyi myös muita lapsia enemmän. Toisaalta runsas tietokoneen käyttö ja omatoiminen liikunta olivat yhteydessä heikompaan päättelykykyyn. Ruutuajalla, koulumatka- tai välituntiliikunnalla tai liikunnan kuormittavuudella ei ollut yhteyttä päättelykyvyn muutoksiin.

Yli puolet lapsista osallistui kaksivuotiseen interventioon, johon sisältyi perhelähtöistä ja yksilöllistä ravitsemus- ja liikuntaohjausta. Ravitsemus- ja liikuntainterventiolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta päättelykyyn, vaan interventio- ja verrokkiryhmän lapsilla päättelykyky kehittyi yhtä paljon.

– Kasvavien lasten elämässä ravitsemus- ja liikuntainterventio on vain yksi elintapoihin ja päättelykykyyn vaikuttava tekijä. Tutkimuksemme perusteella terveelliseen ruokavalioon panostaminen sekä lukuharrastukseen kannustaminen kuitenkin kehittää lasten päättelykykyä. Lisäksi erityisesti urheiluseurassa liikkumisella näyttää olevan päättelykykyä tukeva vaikutus, toteaa dosentti Eero Haapala.

Arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -tiedelehdessä julkaistu tutkimus perustuu Itä-Suomen yliopistossa toteutetun Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) – eli Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen aineistoon. Tässä PANIC-tutkimuksen osatutkimuksessa tarkasteltiin kaksivuotisen ravitsemus- ja liikuntaintervention vaikutusta kognitioon 397 suomalaisella alakouluikäisellä lapsella. Lisäksi tutkittiin ravitsemuksen, liikunnan ja paikoillaanolon yhteyksiä päättelykykyyn kahden vuoden seurannan aikana. Analyyseissä otettiin huomioon vanhempien koulutus ja tulotaso sekä lasten rasvaprosentti ja kypsyysaste.

Lisätietoa

Eero Haapala, FT, lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto / biolääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, eero.a.haapala(a)jyu.fi, 040 725 4025

Naveed S, Sallinen T, Eloranta A-M, Skog H, Jalkanen H, Brage S, Ekelund U, Pentikäinen H, Savonen K, Lakka TA, Haapala EA. Effects of 2-year Dietary and Physical Activity Intervention on Cognition in Children - A Nonrandomized Controlled Trial. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2023.

Kuvatiivistelmä. 100 g enemmän punaista lihaa tai tunti lisää tietokoneaikaa päivässä oli yhteydessä heikompiin, kun taas tunti lisää lukemista tai 45 minuuttia lisää urheiluseuraliikuntaa parempiin tuloksiin päättelykykytestissä.
Kuva: Eero Haapala.