Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kiipeilevä poika koulun pihalla.

Motorisesti taitavat lapset menestyvät koulupolun alussa

Lukutaito ja matemaattinen osaaminen luovat pohjan oppimiselle ja koulumenestykselle. Tuoreen tutkimuksen mukaan ensimmäisellä luokalla motorisesti taitavat lapset ovat kolmannella luokalla taitavia lukemaan ja laskemaan. Liikunnan määrällä puolestaan ei ollut merkitystä näiden akateemisten perustaitojen kehittymisessä. 

Motoriset taidot kuvaavat kykyä hallita kehoa tarkoituksenmukaisesti ja ne luovat perustan kaikelle liikkumiselle ja arjen toiminnalle. Tutkimustulokset osoittivat, että ensimmäisellä luokalla motorisesti taitavilla lapsilla oli paremmat akateemiset perustaidot kolmannella luokalla. Liikunta-aktiivisuus ei sen sijaan heijastunut näihin tuleviin akateemisiin perustaitoihin.

Motoriset taidot eivät ennustaneet liikunta-aktiivisuutta kaksi vuotta myöhemmin, mutta runsaammin ensimmäisellä luokalla liikkuneilla lapsilla oli paremmat motoriset taidot kolmannella luokalla. Akateemiset perustaidot eivät ennakoineet liikunta-aktiivisuutta tai motorisia taitoja.

Monipuolinen, esimerkiksi juoksemista, hyppimistä, kierimistä, kiipeilyä ja tasapainoilua sisältävä liikkuminen varhaisvuosista alkaen tukee motoristen taitojen kehittymistä.

– Lasten motorinen kehitys on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi. Lisäksi lapset kehittyvät eri tahtiin, joten lasta kannattaa rohkaista haastamaan motorisia taitojaan kaikkina ikäkausina, toteaa dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimus auttaa ymmärtämään liikunnan, motoristen taitojen ja akateemisten perustaitojen monimutkaista dynamiikkaa ja korostaa motoristen taitojen merkitystä akateemisten taitojen tukijana.

– Tutkimustulokset antavat myös tärkeää tietoa, joka auttaa kehittämään uusia tapoja edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia, Haapala kertoo.

Arvostetussa Medicine & Science in Sports & Exercise -tiedelehdessä julkaistu Jyväskylän ylipiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus tarkasteli liikunnan, motoristen taitojen ja akateemisten taitojen välisiä yhteyksiä suomalaisilla alakouluikäisillä lapsilla. Tutkimuksessa seurattiin yhteensä 189:ää lasta ensimmäisestä kolmanteen luokkaan asti. Heidän liikunta-aktiivisuuttaan mitattiin yhdistetyllä syke- ja liikemittarilla sekä lomakkeella, motorisia taitojaan ketteryyssukkulajuoksulla ja akateemisia taitojaan luetun ymmärtämisen ja matemaattisen sujuvuuden testeillä.

Jyväskylän yliopiston tiedote

Lisätietoja ja linkki tutkimusartikkeliin

Eero Haapala, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, eero.a.haapala@jyu.fi, puh. +358 40 805 4210

Professori Timo Lakka, Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen johtaja, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/timo.lakka/

Haapala EA, Widlund A, Poikkeus A-M, Lima RA, Brage S, Aunio P, Lakka TA. Cross-Lagged Associations between Physical Activity, Motor Performance, and Academic Skills in Primary-School Children. Medicine & Science in Sports & Exercise 2023.